Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ARKE1050 S4 Laudaturseminaari 6 op
Vastuutaho
Arkeologia
Vastuuhenkilö
Professori Jussi-Pekka Taavitsainen

Osaamistavoitteet

Tavoitteina on tutkimustyön lähtökohtien muotoilu, laudatur-esitelmän työstäminen sekä pro gradu -tutkielman käynnistäminen sekä perehtyminen opiskelijan oman erityisaiheen popularisoimiseen.

Sisältö

Syyslukukauden aikana opiskelija valitsee pro gradu -tutkielman aiheen, muotoilee työnsä kysymyksenasettelun ja lähtökohdat sekä hioo proseminaarissa hankittuja tieteellisen esittämisen tekniikoita ja taitoja. Kevätlukukaudella opiskelija kirjoittaa ja esittää laudaturseminaarityönsä, joka yleensä toimii myös tulevan pro gradu -tutkielman osana. Lisäksi seminaarin aikana perehdytään arkeologian popularisointiin oman populääritekstin avulla sekä tutustutaan ajankohtaiseen tutkimukseen ja tutkimuseettisiin kysymyksiin.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Seminaari 40 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Seminaari
  • suomeksi
Suullinen tentti
  • suomeksi

Laudatur-esitelmän laatiminen ja opponoiminen sekä aktiivinen osallistuminen seminaari-istuntoihin 40 t.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Lisätietoja

Kaikki ne opiskelijat, joiden pro gradu -tutkielman tekeminen on kesken, ja jo ovat suorittaneet laudaturseminaarin
ilmoittautuvat sekä syyslukukauden että kevätlukukauden ensimmäiseen laudaturseminaari-istuntoon.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
MDP in European Heritage, Digital Media and Infor.
Opintokokonaisuudet
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.
Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopinnot
Master's Degree Pathway in Popular Culture Studies
Asklepios-ohjelma