Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ELÄM0023 Erityisalaopinnot 5 op
Vastuutaho
Elämänkatsomustieto
Vastuuhenkilö
Uskontotieteen opetushenkilökunta

Osaamistavoitteet

Opiskelija perehtyy yhteen valitsemaansa uskontotieteen temaattiseen erityisalueeseen. Osiota suorittaessaan opiskelija hankkii asiantuntemuksen valitsemaltaan uskontotieteen teema-alueelta sekä syventää kirjallisen ilmaisun taitojaan.

Sisältö

Uskontotieteen eri osa-alueiden syvällisempi tuntemus. Alueina mm. henkisyys, uskonto ja talous, rituaalit ja myytit, ruumiillisuus, tila ja pyhä. Tarjolla olevien teemojen lisäksi opiskelija voi sopia erikseen räätälöidyn teeman.

Toteutustavat

Temaattiset kirjapaketit esseitä varten löytyvät uskontotieteen intrasivuilta.


Opintojakson voi suorittaa sopimuksen mukaan osallistumalla kulloinkin tarjolla olevaan erityisalaopetukseen.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Essee
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Ilmoitetaan opetuksen yhteydessä (kurssit) sekä uskontotieteen kotisivuilta löytyvät kirjalistat eri teemoista (itsenäinen työskentely).

https://intranet.utu.fi/fi/yksikot/hum/yksikot/hkt/oppiaineet/uskontotiede/opiskelu/suorittaminen/Sivut/home.aspx

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
A2. USKONTOTIETEEN OPINTOJAKSOT (Elämänkatsomustieto)
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
MDP in European Heritage, Digital Media and Infor.
Opintokokonaisuudet
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.
Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopinnot
Master's Degree Pathway in Popular Culture Studies
Asklepios-ohjelma