Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
FILY2413 V13 Monikulttuurisuuden filosofia 0–3 op
Vastuutaho
Filosofia
Vastuuhenkilö
Juha Räikkä

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee monikulttuurisuuteen liittyvät normatiiviset kysymykset ja monikulttuurisen yhteiskunnan arvoperustan

Sisältö

-Kollektiiviset oikeudet ja vähemmistöryhmien jäsenten erityisoikeudet moraalifilosofian näkökulmasta
-Alkuperäiskansojen oikeuksien filosofinen perusta
-Monikulttuurisuusajattelun suhde suvaitsevaisuuteen ja liberalismiin
-Monikulttuurisuus ja naisten asema, ei-liberaalit vähemmistöt, vähemmistöt vähemmistöjen sisällä
-Kansalaisuus hyödykkeenä, kansalaisoikeudet ja ryhmäjäsenyys, pakolaiset, siirtolaiset ja siirtotyöntekijät
-Etniset, uskonnolliset ja kielelliset vähemmistöt, seksuaalivähemmistöt ja alakulttuurit oikeudenmukaisessa yhteiskunnassa
-Monikulttuurisuusajattelun filosofisen perustan historia ja kehitys

Toteutustavat

Luentokurssit kuulusteluineen tai kirjallisuuskuulustelu. Tentin voi suorittaa myös sähköisesti tenttiakvaariossa.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Yksi seuraavista:

FILY2415 Barry: Culture and Equality 3 op

FILY2418 Kymlicka: Multicultural Citizenship 3 op

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
A1. FILOSOFIAN OPINTOJAKSOT (Elämänkatsomustieto)
Psykologian ja logopedian laitos
Sosiaalitieteiden laitos
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Psykologian ja logopedian laitos
Opintokokonaisuudet