Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
MUSE1151 Johdatus museologiaan 4 op
Vastuutaho
Museologia
Vastuuhenkilö
Sirkku Pihlman, opettajat Sirkku Pihlman ja Maija Mäki
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2014–2015 X
2015–2016 X

Osaamistavoitteet

Opiskelija saa käsityksen nykymuseon ideasta ja sen historiallisesta taustasta ja yleiskuvan museoiden toimintakentästä ja -tavoista tällä hetkellä. Hän saa mielikuvan myös siitä, millaisia arvoja, tavoitteita ja toimintatapoja museo- ja kulttuuriperintötyöhön liittyy ja näkee säilyttävän ja esittävän työn tutkimuksellisena ja toiminnallisena haasteena.

Sisältö

Museologian keskeisiä käsitteitä ja näkökulmia sekä museoiden historiaa. Muistiorganisaatiot ja Suomen museokenttä. Näkökulmia museoiden yleisötoimintaan. Museo virtuaaliympäristöissä. Kenelle museot ovat ja millä eri tavoilla?

Toteutustavat

Luento-opetusta ja museovierailuja tehtävineen 20 t.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
 • suomeksi
Harjoitustyö(t)
 • suomeksi
Essee
 • suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
 • suomeksi
Harjoitustyö(t)
 • suomeksi
Kirjallinen tentti
 • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kinanen, Pauliina (toim.): Museologia tänään (2007), s. 11-92, 210-234
Pettersson, Susanna ja Kinanen, Pauliina (toim.): Suomen museohistoria (2010),  s. 229-265, 315-331
Kallio, Kalle: Valtakunnalliset erikoismuseot. Selvitys erikoismuseojärjestelmän tilasta ja tulevaisuudesta. OKM:n julkaisuja 2012:27, luku 3. Verkossa, www.minedu.fi                        
Utställningsestetisk forum, Nyhetsbrev 1, 2014 valituilta osin http://www.ueforum.se/
sekä muita ajankohtaisia aineistoja.


Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
MDP in European Heritage, Digital Media and Infor.
Opintokokonaisuudet
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.
Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopinnot
Master's Degree Pathway in Popular Culture Studies
Asklepios-ohjelma