Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
MUSE1115 Kokoelmat ja dokumentointi 3 op
Vastuutaho
Museologia
Vastuuhenkilö
Sirkku Pihlman, opettajat Sirkku Pihlman, Christian Hoffmann, Tiina Mahlamäki, Maija Mäki ja Silja Penna-Haverinen.
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2014–2015 X X
2015–2016 X X

Osaamistavoitteet

Perustiedot Suomen museoiden tallennus- ja tutkimusvastuun sekä suojeluvastuun jakautumisesta sekä erilaisista arkistoista ja niihin liittyvistä tallennus- ja eettisistä vastuista. Kyky tehdä perusteltuja ratkaisuja museokokoelman muodostamiseen ja hallintaan liittyvissä kysymyksissä. Materiaalintuntemuksen ja kokoelmaluetteloinnin perusteita.

Sisältö

Erilaiset museokokoelmat ja arkistot. Museokokoelman muodostaminen ja täydentäminen. Kokoelman dokumentointi ja luettelointi, kokoelmiin liittyvä tutkimustoiminta, etiikka ja juridiikka. Johdatus materiaalin merkitykseen esineen olemuksessa. Arkistoinnin perusteet ja arkistoihin liittyvä henkilötieto-, tekijänoikeus- ja julkisuuslainsäädäntö.

Toteutustavat

Luennot, verkkoluento ja harjoitukset yhteensä 23 t, ekskursioita museoihin ja arkistoihin.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Essee
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Heinonen, Jouko - Lahti, Markku: Museologian perusteet (2001 tai myöh.): 73-115;

Kinanen, Pauliina (toim.): Museologia tänään (2007): 136-201;

Hämäläinen, Tuula: Taiteen lahja. Taidemuseon kokoelmiin liittyvistä testamentti-, lahjoitus- ja talletusehdoista (KEHYS 2003);

Rajakari, Päivi: Taidemuseoiden kokoelmapolitiikka ja resurssit (KEHYS 2006);

Luonnontieteellisen keskusmuseon uusi vuosikertomus.  www.luomus.fi/julkaisut/

Sekä opetuksen yhteydessä esille tulevia verkkoaineistoja

 

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
MDP in European Heritage, Digital Media and Infor.
Opintokokonaisuudet
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.
Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopinnot
Master's Degree Pathway in Popular Culture Studies
Asklepios-ohjelma