Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
MUSE Kokoelmien ja rakennetun ympäristön hoito 4 op
Vastuutaho
Museologia
Vastuuhenkilö
Sirkku Pihlman, opettajat Mats Sjöström, Eija Suna
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2014–2015 X
2015–2016 X

Yleiskuvaus

ÅA__1221

Osaamistavoitteet

Valmiudet ylläpitää aineellista kulttuuriperintöä ja dokumentteja, jotka tukevat yhteiskunnallista ja yksilön muistamista.

Sisältö

Kokoelmien vauriotekijät ja niiden vaikutus. Varastointi, museoturvallisuus, eri materiaalien (orgaaniset aineet, tekstiilit, taideteokset, metallit) hoitomenetelmiä. Ennaltaehkäisevä konservointi. Rakennuskonservointi ja vanhan rakennuksen ylläpidon perusteita. Konservoinnin etiikkaa.

Toteutustavat

Luennot noin 20 t, pakolliset ekskursiot

Opetuskieli

suomi, ruotsi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

 

Noin 200 s. kirjallisuutta, mm. osia teoksista Fjæstad, Monika (red.): Tidens tand (1999); Kaila, Panu: Talotohtori (useita painoksia); Riitmotti ja sapluuna. Rakentaminen ja asuminen isomummun aikaan (Turun maakuntamuseo 2002/2012)  sekä mahdollisesti muuta kirjallisuutta.

Lisätietoja

Tidens tand kertaa luennoilla esitettyjä asioita. Ilmoitettuihin osiin on tutustuttava huolellisesti, jos ei voi osallistua Mats Sjöströmin luennoille. Ekskursioille osallistuminen on hyvin tärkeää.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
MDP in European Heritage, Digital Media and Infor.
Opintokokonaisuudet
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.
Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopinnot
Master's Degree Pathway in Popular Culture Studies
Asklepios-ohjelma