Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
MUSE1097 Museot yhteiskunnallisina toimijoina 4 op
Vastuutaho
Museologia
Vastuuhenkilö
Sirkku Pihlman, opettajat Maija Mäki, Kalle Kallio, Juhani Ruohonen
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2014–2015 X X
2015–2016 X X

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on nähdä kulttuuriperintötyö ja museo monitasoisena ja -tahoisena toimintakenttänä ja oppia tarkastelemaan sitä kontekstissaan, erilaisten ja eri tavoitteisten toimijoiden intressialueena. Tavoitteina ovat myös kulttuuriperintötyön ammatillisen ja hallinnollisen organisaation tuntemus Suomessa, kansainvälisten museo-organisaatioiden ja ammattieettisten sääntöjen tuntemus sekä Suomen alaa ohjaavan lainsäädännön tuntemus.

Sisältö

Opintojaksossa tarkastellaan museoiden merkitystä paikallisena, alueellisena, valtakunnallisena ja kansainvälisenä sekä historiallisena toimijana; museota yhteistyökumppanina, yhdistystoiminnan osana, voimavarana ja kulttuuripalveluna sekä museota muistiorganisaation osana. Lisäksi tarkastellaan museoita myös työnantajina. Ryhmätyössä opiskelija tutustuu valitsemaansa yhteiskunnalliseen aihealueeseen, jossa museo on yhtenä toimijana.

Toteutustavat

Verkkokurssi

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi

Aktiivinen osallistuminen verkko-opetukseen ja lähipäivään, digital storytelling -ryhmätyö ja käsikirjoitus, verkkoneuvotteluihin osallistuminen.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Keskeinen museotyöhön vaikuttava lainsäädäntö; Kinanen Pauliina (toim.) Museologia tänään, s. 93-132, 210-239; Susanna Pettersson & Pauliina Kinanen (toim.): Suomen museohistoria, s. 27 – 93, 129-152;  viranomaisten ja museoiden verkkoaineistoja; Museotyön eettiset säännöt ja ajankohtaista tehtäviin liittyvää kirjallisuutta.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
MDP in European Heritage, Digital Media and Infor.
Opintokokonaisuudet
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.
Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopinnot
Master's Degree Pathway in Popular Culture Studies
Asklepios-ohjelma