Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Rakennetun ympäristön dokumentoinnin lähtökohtia 5 op
Vastuuhenkilö
Sirkku Pihlman, opettajat Panu Savolainen ja Jussi Lehtonen
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2014–2015 X
2015–2016 X

Yleiskuvaus

ÅA__1222

Osaamistavoitteet

Kulttuuriympäristön, erityisesti rakennusten, dokumentoinnin perusteiden käytännöllinen tuntemus. Kyky nähdä rakennettu ympäristö monien erilaisten toimijoiden arvoiltaan usein ristiriitaisena kenttänä. Kyky tarkastella kohdetta suojelullisten arvojen kannalta ja perustella tätä näkökulmaa.

Sisältö

Miksi ja miten rakennettua ympäristöä dokumentoidaan kulttuuriperintönä. Valokuvadokumentoinnin perusteet. Rakennusdokumentoinnin perusteet. Rakennetun ympäristön arvottamisen erityiskysymyksiä. Ohjattu kenttätyöharjoitus, jossa opiskelija dokumentoi kohdetta valokuvaten, mitaten, piirtäen ja havaintoja kirjaten sekä mahdollisuuksien mukaan myös haastatellen.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 12 t 0 t

Luennot 12 t, kenttätyöharjoitus.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Essee
  • suomeksi

Aktiivinen osallistuminen opetukseen, kenttätyön raportointi + essee. Opetukseen osallistuminen on pakollista. Kenttädokumenttien muokkaaminen arkistoitaviksi ryhmätyönä. Essee dokumentoidun kohteen arvoista, palauteistunto.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Arvottamiseen liittyvää ja harjoituskohteen mukaan valikoituvaa kirjallisuutta ja verkkoaineistoa.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
MDP in European Heritage, Digital Media and Infor.
Opintokokonaisuudet
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.
Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopinnot
Master's Degree Pathway in Popular Culture Studies
Asklepios-ohjelma