Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
MUSE1116 Näyttelytoiminnan ja museopedagogiikan perusteita 3 op
Vastuutaho
Museologia
Vastuuhenkilö
Sirkku Pihlman, opettajat Johanna Lehto-Vahtera ja Satu Reinikka.
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2014–2015 X
2015–2016 X

Osaamistavoitteet

Museoiden kommunikaatiotapojen tuntemus. Käsitys museosta opetuksen, kasvatuksen ja viihtymisen välineenä.

Sisältö

Näyttely esittämisen tapana ja kommunikaatiomuotona. Museopedagogiikan lähtökohtia: pedagogiikan perusteet, yleisötyö, museokasvatus, didaktiset keinot.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 15 t 0 t

Osa opetuksesta museoissa

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Essee
  • suomeksi

Erikseen esseet/suoritukset näyttelytoiminnasta ja pedagogiikasta

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Heinonen, Jouko - Lahti, Markku: Museologian perusteet (2001 tai myöh.), luku 11.5. Näyttelyn toteuttaminen, 170-173;

Kinanen, Pauliina (toim.) Museologia tänään (2007), 245-341;

Muhonen Timo & Lehto-Vahtera Johanna (toim.) Ikuinen raunio (2009), 64-76;

Ajankohtaisia verkkoaineistoja ja muita opettajien osoittamia aineistoja.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
MDP in European Heritage, Digital Media and Infor.
Opintokokonaisuudet
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.
Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopinnot
Master's Degree Pathway in Popular Culture Studies
Asklepios-ohjelma