Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
USKO1014 A1. Eksegetiikka 10 op
Vastuutaho
Uskontotiede
Vastuuhenkilö
Lauri Thurén

Osaamistavoitteet

Opiskelija oppii ymmärtämään Raamatun kirjoja, niiden sisältöä ja teologiaa niiden ajanhistoriallisessa yhteydessä sekä saa kokonaiskuvan muinaisen Lähi-idän, erityisesti Palestiinan arkeologiasta ja poliittisen, kulttuurisen ja uskonnollisen historian pääpiirteistä esihistoriasta 2. vuosisadalle jKr. Opiskelija saa perustiedot Raamatun kirjojen synnystä, historiallisesta ja kirjallisesta luonteesta. Opiskelija tuntee Raamatun keskeisen sisällön.

Sisältö

Eksegetiikan perusteet ja keskeiset metodit, Raamatun ajanhistoria ja sosiaalihistoria, Raamatun tulkinnan periaatteet ja ongelmat, Raamatun kirjojen keskeinen sisältö.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 12 t 0 t

Luento syyslukukaudella 2014.
Tentit uskontotieteen laitostenttipäivänä.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Lisätietoja

Osiosta Johdatus eksegetiikkaan luento syyslukukaudella 2014.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
A1. EKSEGETIIKKA (Uskontotiede)
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
MDP in European Heritage, Digital Media and Infor.
Opintokokonaisuudet
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.
Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopinnot
Master's Degree Pathway in Popular Culture Studies
Asklepios-ohjelma