Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
USKO1018 A3. Systemaattinen teologia 10 op
Vastuutaho
Uskontotiede
Vastuuhenkilö
Anni Maria Laato

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee teologian historian tärkeimmät kehityslinjat ja merkittävimmät teologit varhaiskirkosta tähän päivään asti. Opiskelija tuntee kristillisen teologian keskeisen sisällön ja pystyy keskustelemaan siitä, mikä yhdistää ja erottaa eri kirkkokuntia. Opiskelija tuntee pääpiirteissään ekumeniikan, uskonnonfilosofian ja kristillisen etiikan keskeisimmät kysymykset ja metodit.

Sisältö

Opintojakson aikana tutustutaan teologian keskeiseen sisältöön ja siihen, miten se on eri aikoina ja eri kirkkokunnissa muotoiltu, varhaiskirkosta nykypäivään saakka. Tutustutaan ekumeniikan, uskonnonfilosofian ja kristillisen etiikan pääkysymyksiin ja metodeihin.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Essee
 • suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
 • suomeksi
Suoritusvaihtoehto 3
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
 • suomeksi

Tentit uskontotieteen laitostenttipäivinä.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Lisätietoja

Osio Teologian historia on mahdollista suorittaa luentokurssina ja tentittävänä oheiskirjallisuutena syksyllä 2015.
Osio Ekumeniikka, etiikka ja uskonnonfilosofia on mahdollista suorittaa kolmella kuuden sivun esseellä.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
MDP in European Heritage, Digital Media and Infor.
Opintokokonaisuudet
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.
Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopinnot
Master's Degree Pathway in Popular Culture Studies
Asklepios-ohjelma