Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
USKO1215 Proseminaari, kandidaatin tutkielma ja kirjoituskoe 10 op
Vastuutaho
Uskontotiede
Vastuuhenkilö
Uskontotieteen lehtori tai uskontotieteen yliopisto-opettaja
Edeltävät opinnot
Uskontotieteen perusopinnot sekä opintojaksot A1-A4.

Osaamistavoitteet

Opiskelija tutustuu tieteellisen argumentaation peruskäsitteisiin ja oppii tekemään uskontotieteellisesti varteenotettavan kandidaatintutkielman. Seminaarin myötä opiskelija harjoittelee tieteellisesti uskottavan esittämisen, kysymisen ja keskustelun taitoja.

Sisältö

Proseminaarin luento-osuudella käsitellään argumentaatiota ja tieteellistä esittämistä, tutkielmaistunnoissa käsitellään tutkimussuunnitelmia ja tutkielmia. Kirjastokoulutuksessa opiskelija tutustuu tiedonhakumenetelmiin.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 20 t 0 t

seminaarityöskentely, itsenäinen työskentely

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Tutkielma / opinnäytetyö
  • suomeksi

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
Arviointi suoritetaan vasta kun kypsyyskoe on suoritettu.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Seminaariopas moodlessa.

Materiaalit jaetaan seminaarin alussa.

Lisätietoja

Arviointi suoritetaan vasta kun kypsyyskoe on suoritettu.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
MDP in European Heritage, Digital Media and Infor.
Opintokokonaisuudet
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.
Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopinnot
Master's Degree Pathway in Popular Culture Studies
Asklepios-ohjelma