Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KASA3268 PO3/Ka2/PEDA p3/aPEDA p2/ePEDA 1 Kasvatuspsykologia 4 op
Vastuutaho
Kasvatustiede, aineenopett., OKL Turku
Vastuuhenkilö
OKL Turku: yliopistotutkija Niina Junttila (vastuuhenkilö). Yhteyshenkilö ilmoitetaan opintojakson alussa.

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää ihmisen kehityksen ja oppimisen ydinperiaatteet ja käsitteet. Opiskelija omaksuu kokonaisvaltaisen ja vuorovaikutuksellisen näkemyksen ihmisen kehityksestä, oppimisesta ja kasvatuksesta elämänkaaren aikana.

Sisältö

- kehityksen ja oppimisen vuorovaikutuksellinen ja dynaaminen luonne
- kehityksen ja oppimisen biologiset, psykologiset, sosiaaliset ja kulttuuriset säätelytekijät
- kehitysekologinen näkökulma kasvuympäristöihin ja kasvatukseen
- kehityskulut ja -vaiheet elämänkaaren aikana

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 22 t 0 t
Itsenäinen työskentely 85 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Kirjallinen tentti sisältää luennot ja tentittävän kirjallisuuden.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Tentittävä kirjallisuus:

  1. Lehtinen, E., Kuusinen, J. & Vauras, M. 2007 (uudistettu painos). Kasvatuspsykologia. Helsinki: WSOY.
  2. Nurmi, J-E., Ahonen, Y., Lyytinen, H. ym. 2006. Ihmisen psykologinen kehitys. Helsinki: WSOY.
  3. Muu opintojaksolla ilmoitettava mahdollinen materiaali.

Lisätietoja

Opintojakso vastaa opetussuunnitelman 2011-2014 mukaista opintojaksoa PO3.1 Kasvatuspsykologia OSA A.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Opettajankoulutuslaitos
Kasvatustieteiden laitos
Kasvatustieteen perusopinnot (Kasvatustiede, kasvatustieteiden laitos)
Opettajankoulutuslaitos
Kasvatustieteen perusopinnot (Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku)
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Opettajankoulutuslaitos
Luokanopettajan tutkinto-ohjelma
Käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteen (varhaiskasv.) maisteriohjelma
Kasvatustiede, OKL Rauma
Opintokokonaisuudet
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., OKL Rauma