Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KTL_0067 Tietotekniikka opiskelun tukena 2 op
Vastuutaho
Kasvatustiede, kasvatustieteiden laitos
Vastuuhenkilö
KTL: tohtorikoulutettava Reeta Lehto

Osaamistavoitteet

Opiskelijalla on opinnoissa tarvittavat Office-ohjelmien ja internetin käyttöön liittyvät perusvalmiudet.

Sisältö

- perustiedot tietokoneen käytöstä (mm. tiedostohallinta, ohjelmien hallitseminen ja niiden hyödyntäminen)
- Microsoft Word (tekstinkäsittely)
- Excel (taulukoiden laatiminen ja muokkaus, laskeminen Excelillä)
- kasvatustieteilijän internet (artikkeleiden ja tilastojen tiedonhaku, katsaus ajankohtaisiin ja hyödyllisiin internet-sivuihin, internet-viitteiden merkitseminen)
- tutustuminen Moodleen
- tutustuminen Webropoliin

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmäopetus 16 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy

Lisätietoja

Osallistumisoikeus vain pääaineopiskelijoilla.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kasvatustieteiden laitos
Kasvatustieteiden laitoksen tarjoamat muut opinnot (Kasvatustiede, kasvatustieteiden laitos)
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kasvatustieteiden laitos
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Koulutussosiologian ja -politiikan maist.ohj.
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., KTL
Kasvatustiede, kasvatustieteiden laitos