Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KTL_0002 Työmarkkinat ja -urat 3 op
Vastuutaho
Kasvatustiede, kasvatustieteiden laitos
Vastuuhenkilö
KTL: lehtori Annukka Jauhiainen ja opintojaksoa pitävät opiskelijat

Osaamistavoitteet

Opiskelija
- on tutustunut kasvatus- ja aikuiskasvatustieteestä sekä erityispedagogiikasta valmistuvien työmarkkinoihin ja mahdollisiin työuriin
- on saanut valmiuksia oman uran ja ammatti-identiteetin pohdintaan sekä opintojen suunnitteluun.

Sisältö

Keskeiset sisällöt
- kasvatustieteilijöiden työllistyminen ja työtehtävät
- tutustuminen alumnien työuriin haastattelemalla ja vierailijoita kuuntelemalla

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmätyöskentely 20 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Projekti / käytännön työ
  • suomeksi

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden kevät

Lisätietoja

Osallistumisoikeus vain pääaineopiskelijoilla.
Opintojakso järjestetään resurssien puitteissa.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kasvatustieteiden laitos
Kasvatustieteiden laitoksen tarjoamat muut opinnot (Kasvatustiede, kasvatustieteiden laitos)
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kasvatustieteiden laitos
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Koulutussosiologian ja -politiikan maist.ohj.
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., KTL
Kasvatustiede, kasvatustieteiden laitos