Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
LUOT3583 MO10.1 Musiikki 5 op
Vastuutaho
Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku
Vastuuhenkilö
OKL Turku: yliopisto-opettaja Eveliina Nikali

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää musiikkikasvatuksen merkityksen oppilaiden persoonallisuuden kehittäjänä ja kasvun tukijana. Opiskelijassa herää omakohtainen kiinnostus musiikkiin ja musiikkikasvatukseen sekä hän oppii kehittämään ja soveltamaan peruskoulun musiikkikasvatuksen edellyttämiä musiikkiasenteita, -taitoja ja -tietoja.

Sisältö

- laulu, äänenkäyttö, koulussa käytettävät soittimet ja musiikkiteknologia sekä harjoittelu opetustilanteissa
- säestystaito kitaralla tai pianolla sekä yhteissoiton ja sovittamisen perusteet

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 11 t 0 t
Itsenäinen työskentely 73 t 0 t
Harjoitukset 49 t 0 t

Harjoituksissa didaktiikkaa 15 t, yhteissoittoa 14 t ja säestystaitoa 20 t.
Didaktiikassa vuosikurssiryhmät sekä yhteissoitossa ja säestystaidossa 2 tasoryhmää. Hyvän säestystaidon omaavat opiskelijat voivat saada vapautuksen säestystaito-osuudesta näyttökokeella.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Essee
  • suomeksi

Luennoilla on läsnäolovelvollisuus. Harjoituksiin osallistuminen ja didaktiset esitykset.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden syksy
2. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Määrätään erikseen.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Opettajankoulutuslaitos
Yhteiset opinnot (Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku)
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Opettajankoulutuslaitos
Luokanopettajan tutkinto-ohjelma
Käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteen (varhaiskasv.) maisteriohjelma
Kasvatustiede, OKL Rauma
Opintokokonaisuudet
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., OKL Rauma