Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
LUOT3732 MO12.1 Perusopetuksessa opetettavien aineiden ja teemojen kokoava opintojakso 3 op
Vastuutaho
Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku
Vastuuhenkilö
OKL Turku: yliopisto-opettaja Päivi Aalto

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa toteuttaa opetuksessaan perusopetuksen opetussuunnitelman mukaisia tavoitteisiin ja toimintakulttuuriin pohjautuvia teemoja.

Sisältö

Perusopetuksen opetussuunnitelman tavoitteiden ja toimintakulttuurin teemoja, kuten esimerkiksi
- monilukutaito
- kulttuurinen monimuotoisuus ja kielitietoisuus
- hyvinvointi, itsestä huolehtiminen, arjenhallinta ja turvallisuus
- osallistuminen, vaikuttaminen ja vastuullisuus
- vastuu ympäristöstä ja tulevaisuuteen suuntautuminen

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 14 t 0 t
Ryhmäopetus 10 t 0 t
Itsenäinen työskentely 56 t 0 t

Itsenäinen työskentely sisältää ryhmätyöskentelyä 10 t.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Projekti / käytännön työ
  • suomeksi

Osallistuminen ryhmätyöskentelyyn. Läsnäolovelvollisuus luennoilla. Itsenäinen työskentely sisältää projektityötä. Projektityössä työskentely tapahtuu pienryhmissä opintokokonaisuuden teemojen mukaisesti.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kirjallisuus ilmoitetaan opintojakson alussa.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Opettajankoulutuslaitos
Yhteiset opinnot (Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku)
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Opettajankoulutuslaitos
Luokanopettajan tutkinto-ohjelma
Käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteen (varhaiskasv.) maisteriohjelma
Kasvatustiede, OKL Rauma
Opintokokonaisuudet
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., OKL Rauma