Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
LUOT3581 MO2.1 Matematiikka 3 op
Vastuutaho
Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku
Vastuuhenkilö
OKL Turku: professori Harry Silfverberg

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää matematiikan tiedon ja oppimisen kumulatiivisen luonteen. Opiskelija tuntee perusasteen matematiikan opetussuunnitelman. Opiskelija hallitsee perusasteella (luokilla 1-6) opetettavat matematiikan keskeiset käsitteet ja algoritmit. Opiskelija tuntee erilaisia matematiikan opettamisen toimintakulttuureja. Opiskelija tiedostaa oppilaan tunteiden ja asenteiden merkityksen matematiikan oppimisessa.

Sisältö

- matematiikan peruskäsitteet ja algoritmit
- opetussuunnitelman toteutuminen opetuksessa
- matematiikan opettaminen erilaisin opetusmenetelmin ja -välinein
- eriyttäminen matematiikan opettamisessa
- matematiikkakäsitykset ja -asenteet

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 12 t 0 t
Itsenäinen työskentely 44 t 0 t
Harjoitukset 24 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Kirjallinen tentti sisältää kaksi erillistä tenttiä (aineenhallinnan ja didaktiikan tentit), jotka sisältävät luennot, oppimateriaalin ja kirjallisuuden.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy
1. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Tentittävä kirjallisuus:

  1. Latva, O., Toivanen, A., Tuomaala, T., Järvinen, R. & Makkonen, J-P. 2006. Kolmio. Matematiikan tietokirja. Helsinki: Tammi, s. 1-70, 146–188, 224–237. TAI Bernoulli, L., Ketola, E. & Tuominen, A. 2010. Matematiikan tietokirja: Alakoulun oppimäärä ja didaktiikkaa. Helsinki: Tammi.
  2. Krzywacki, H., Juuti, K., Lampiselkä, J. (toim.) 2012. Matematiikan ja luonnontieteiden opetuksen ajankohtaista tutkimusta. Suomen ainedidaktisen tutkimusseuran julkaisuja. Ainedidaktisia tutkimuksia 2. Helsinki: Suomen ainedidaktinen tutkimusseura ry, s. 29–44, 81–114 ja 169–182. Verkkojulkaisu: https://helda.helsinki.fi/handle/10138/37755

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Opettajankoulutuslaitos
Yhteiset opinnot (Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku)
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Opettajankoulutuslaitos
Luokanopettajan tutkinto-ohjelma
Käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteen (varhaiskasv.) maisteriohjelma
Kasvatustiede, OKL Rauma
Opintokokonaisuudet
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., OKL Rauma