Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
LUOT3436 MO6.1 Maantiede 3 op
Vastuutaho
Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku
Vastuuhenkilö
OKL Turku: lehtori Eila Matikainen

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee maantieteellisen tiedon ominaispiirteitä. Opiskelija osaa perusasteen (luokkien 1-6) maantieteellisiä keskeisiä käsitteitä ja tuntee maantieteen ja ympäristökasvatuksen opetusmenetelmiä. Opiskelija ymmärtää lapsen kehittyvän maantieteellisen ajattelun piirteitä ja oppimisprosessia.

Sisältö

- maantieteen keskeisiä käsitteitä ja tiedon luonne
- planetaarisuus ilmiönä, sen oppiminen ja opettaminen
- kartta, kartasto, graafisuus ja maantieteellisen tiedon kuvaaminen
- ympäristökasvatuksen perusteita

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 8 t 0 t
Ryhmäopetus 18 t 0 t
Itsenäinen työskentely 54 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Kirjallinen tentti sisältää luennot, oppimateriaalin ja tentittävän kirjallisuuden.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden syksy

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Ryhmäopetukseen liittyvää oheiskirjallisuutta esitellään opintojaksolla.

Tentittävä kirjallisuus:

  1. Cantell, H., Rikkinen, H. & Tani, S. 2007. Maailma minussa – minä maailmassa, Maantieteen didaktiikan käsikirja. Helsingin soveltavan kasvatustieteen lts: Studia Paedagogika.
  2. Cantell, H. (toim.) 2004. Ympäristökasvatuksen käsikirja. Jyväskylä: PS-kustannus, s. 1-112.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Opettajankoulutuslaitos
Yhteiset opinnot (Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku)
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Opettajankoulutuslaitos
Luokanopettajan tutkinto-ohjelma
Käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteen (varhaiskasv.) maisteriohjelma
Kasvatustiede, OKL Rauma
Opintokokonaisuudet
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., OKL Rauma