Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
LUOT3717 PO5 Kasvatustieteen ilmiöpohjainen työskentely 5 op
Vastuutaho
Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku
Vastuuhenkilö
OKL Turku: yliopisto-opettaja Teija Holst
Edeltävät opinnot
Suositellaan:

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa soveltaa kehityksen, opetuksen, oppimisen ja arvioinnin ydinkäsitteistöä monimuotoisissa oppimisympäristöissä luokanopettajan työn näkökulmasta.

Sisältö

Opintojaksojen PO3 Kasvatuspsykologia ja PO4 Oppimisen, opetuksen ja arvioinnin perusteet sisältöjen soveltaminen itsenäisesti ja ryhmissä.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmäopetus 10 t 0 t
Itsenäinen työskentely 123 t 0 t

Ryhmäopetus jakautuu seuraavasti: Problem Based Learning (PBL) -tutoriaalit 7 t ja ryhmätentti 3 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Essee
  • suomeksi

Kirjallinen tentti toteutetaan ryhmätenttinä.
Yleiset esseeohjeet löytyvät OKL:n intranet-sivustolta https://intranet.utu.fi/fi/yksikot/edu/yksikot/okl/Documents/esseeohjeet_OKL.pdf.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Ryhmätentissä tulee hallita opintojakson erikseen ilmoitettava oheiskirjallisuus sekä opintojaksojen PO3 ja PO4 kirjallisuus ja luennot.

Lisätietoja

PBL-teemat perustuvat AO1-opintojaksossa ilmenneisiin kasvatustieteellisiin ilmiöihin. Työskentely integroidaan opintojaksoihin PO3 ja PO4.

Mikäli opiskelija on suorittanut opetussuunnitelman 2011-2014 mukaisesti kasvatustieteen perusopinnoista opintojaksot PO1 Johdatus kasvatustieteisiin, PO2 Kasvatus- ja koulutussosiologia, PO3.1 Kasvatuspsykologia OSA A, PO3.2 Kasvatuspsykologia OSA B ja PO4 Perusopintojen lopputentti, mutta ei opintojaksoa PO3.3 Kasvatuspsykologia OSA C, suorittaa hän opetussuunnitelman 2014-2016 mukaisen opintojakson PO5 Kasvatustieteen ilmiöpohjainen työskentely 6 opintopisteen laajuisena. Tällaisessa tapauksessa opiskelijan tulee olla yhteydessä opintojakson vastuuhenkilöön.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Opettajankoulutuslaitos
Kasvatustieteen perusopinnot (Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku)
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Opettajankoulutuslaitos
Luokanopettajan tutkinto-ohjelma
Käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteen (varhaiskasv.) maisteriohjelma
Kasvatustiede, OKL Rauma
Opintokokonaisuudet
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., OKL Rauma