Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KASA3271 PEDA a1 Aineenopettajuuteen kehittyminen 6 op
Vastuutaho
Kasvatustiede, aineenopett., OKL Turku
Vastuuhenkilö
OKL Turku: ainedidaktiikan professorit, yliopistonlehtorit, lehtorit ja yliopisto-opettajat

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää oppimisprosessin merkityksen ja opettamansa oppiaineen opettamisen vaatimukset. Opiskelija tuntee oppiaineensa ainekohtaiset erityispiirteet ja osaa suunnitella opetustaan tavoitteellisesti. Opiskelija osaa käyttää erilaisia opetusmenetelmiä ja toimia erilaisissa oppimisympäristöissä sekä eriyttää opetustaan. Opiskelija ymmärtää, että oppilaan osaamisen arvioinnin tulee olla jatkuvaa, monipuolista, joustavaa ja kannustavaa.

Sisältö

- oppimisprosessin ainekohtainen tarkastelu
- opetuksen tavoitteellinen suunnittelu
- erilaiset oppimisympäristöt, tieto- ja viestintäteknologian hyödyntäminen opetuksessa
- oppiaineelle ominaiset työtavat ja opetusmenetelmät, monilukutaito, opetuksen eriyttäminen
- arviointi osana oppimisprosessia, oppimisen arvioinnin suunnittelu, arviointimenetelmät

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 10 t 0 t
Ryhmäopetus 50 t 0 t
Itsenäinen työskentely 100 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
 • suomeksi
Essee
 • suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
 • suomeksi
Kirjallinen tentti
 • suomeksi

Kirjallinen tentti sisältää luennot ja kirjallisuuden.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Tentittävä oheiskirjallisuus ilmoitetaan opintojakson alkaessa.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Opettajankoulutuslaitos
Luokanopettajan tutkinto-ohjelma
Käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteen (varhaiskasv.) maisteriohjelma
Kasvatustiede, OKL Rauma
Opintokokonaisuudet
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., OKL Rauma