Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KASA3272 PEDA a2 Oppilaan oppimisen tukeminen 2 op
Vastuutaho
Kasvatustiede, aineenopett., OKL Turku
Vastuuhenkilö
OKL Turku: erityispedagogiikan lehtori (yhteyshenkilö) ja yliopisto-opettaja

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee yleisimmät oppimisen haasteet. Opiskelija ymmärtää oman vastuunsa kaikkien oppilaiden oppimisen ohjaajana ja heidän kokonaisvaltaisen hyvinvointinsa tukijana. Opiskelija tuntee koulun oppilas- ja opiskelijahuollon periaatteet sekä ymmärtää vastuunsa koulun moniammatillisessa yhteisössä.

Sisältö

- koulun oppilashuollon periaatteet
- opettaja osana koulun moniammatillista yhteistyötä
- oppimisvaikeuksien taustat ja tunnistaminen
- oppilaiden yksilölliset tarpeet huomioiva opettaminen ja ohjaus
- opettajat ja oppilaat koulun hyvinvoinnin rakentajina

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 16 t 0 t
Itsenäinen työskentely 33 t 0 t
Seminaari 4 t 0 t

Itsenäinen työskentely sisältää opiskelijoiden yksin ja ryhmissä toteutettavia opintotehtäviä. Osa ryhmätöistä toteutetaan yhdessä luokanopettajaopiskelijoiden kanssa.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Tiedot oheismateriaaleista ilmoitetaan opintojakson alkaessa.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Opettajankoulutuslaitos
Luokanopettajan tutkinto-ohjelma
Käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteen (varhaiskasv.) maisteriohjelma
Kasvatustiede, OKL Rauma
Opintokokonaisuudet
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., OKL Rauma