Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KASA3275 PEDA a6 Ainedidaktinen seminaari 5 op
Vastuutaho
Kasvatustiede, aineenopett., OKL Turku
Vastuuhenkilö
OKL Turku: professorit, yliopistonlehtorit, lehtorit ja yliopisto-opettajat

Osaamistavoitteet

Opiskelija kykenee kehittämään työtään ja kouluyhteisönsä toimintaa tutkivan opettajuuden näkökulmasta. Opiskelija osaa suunnitella, toteuttaa ja raportoida pienimuotoisia ainedidaktisia tutkimuksia. Opiskelijan laatima tutkielma osoittaa, että tekijä hallitsee tutkimuksen raportoinnin sisällölliset, rakenteelliset, tyylilliset ja kielelliset perusvaatimukset.

Sisältö

- ainedidaktisen tutkielman suunnittelu ja toteutus
- tutkielman etenemisen raportointi ja esittely seminaari-istunnoissa
- seminaarissa esiteltyjen tutkimussuunnitelmien ja valmiiden tutkielmien yhteisöllinen arviointi
- rakentava palautteen antaminen ja vastaanottaminen
- tutkiva opettajuus

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 4 t 0 t
Itsenäinen työskentely 105 t 0 t
Seminaari 24 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Seminaari
  • suomeksi
Tutkielma / opinnäytetyö
  • suomeksi

Aktiivinen osallistuminen seminaariin, tutkielman laatiminen ja opponointi. Tutkielman laajuus 15-20 sivua, parityön laajuus 20-30 sivua.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Opettajankoulutuslaitos
Luokanopettajan tutkinto-ohjelma
Käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteen (varhaiskasv.) maisteriohjelma
Kasvatustiede, OKL Rauma
Opintokokonaisuudet
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., OKL Rauma