Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
LUOT3715 KKV0 Opiskelijana yliopistossa 4 op
Vastuutaho
Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku
Vastuuhenkilö
OKL Turku: opettajatuutorit (ilmoitetaan lukuvuoden alussa), yliopisto-opettaja Päivi Aalto; kasv. tdk: koulutussuunnittelija Minna Aslama (yhteyshenkilö) ja koulutussuunnittelija Laura Eklund

Osaamistavoitteet

Opiskelija on aloittanut kasvun kasvatustieteellisen tiedeyhteisön jäseneksi ja on tutustunut yliopistoon ja kasvatustieteeseen akateemisen yhteisön osana. Opiskelija on perehtynyt yliopisto-opintojen kannalta olennaisiin käytäntöihin ja saanut valmiuksia omien opintojensa suunnitteluun. Opiskelija osaa laatia koulutuksen opetussuunnitelman pohjalta henkilökohtaisen opintosuunnitelman (hops) tukemaan omaa oppimistaan ja valmistumistaan tavoiteajassa sekä vastata työskentelyn jatkumisesta koko opintojen ajan. Opiskelija hallitsee opiskeluun tarvittavat tieto- ja viestintätekniset perusteet. Opiskelijalla on käsitys oppimisympäristöistä, jotka tukevat opiskelijan itsenäistä ja yhteistoiminnallista oppimista ja arviointia.

Sisältö

- yliopisto-opiskeluun ja opiskeluympäristöön tutustuminen
- orientoituminen kasvatustieteen ja opettajan ammatin opiskeluun sekä opettajaksi kasvamiseen
- monimuotoiset oppimisympäristöt opettajankoulutuksessa
- oppimisen eettiset periaatteet
- hopsin teoreettiset lähtökohdat ja hopsin tekeminen
- opettajatuutorointi
- ohjauskeskustelu koulutussuunnittelijan kanssa
- hopsin seuranta

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 22 t 0 t
Ryhmäopetus 15 t 0 t
Yksilöopetus 1 t 0 t
Itsenäinen työskentely 69 t 0 t

- 1. opintovuosi: luento-opetus 22 t, ryhmäopetus 15 t (oppimisympäristöt 8 t, ryhmäohjaus 1 t, opettajatuutorointi 6 t)
- 3. opintovuosi: yksilöopetus 1 t (ohjauskeskustelu koulutussuunnittelijan kanssa)
- Itsenäinen työskentely 69 t jakaantuu 1.-3. opintovuodelle (mm. tutustumista opiskeluympäristöön, opintojen suunnittelua ja opiskelutaitojen arviointia itsenäisesti ja opiskelijatuutorin johdolla)

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Hopsin laatiminen. Ohjauskeskusteluissa, oppimisympäristöjä koskevassa ryhmäopetuksessa ja osalla luennoista on läsnäolovelvollisuus.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy - 3. vuoden kevät

Lisätietoja

Opintojakson opintopisteet kirjataan opiskelijalle 1. opintovuoden suoritusten jälkeen. 3. opintovuoden osuus kirjataan opintorekisteriin 0 op:eenä tunnuksella LUOT9489 Henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS) ja osuus tulee olla suoritettuna ennen kuin opiskelija anoo todistusta kasvatustieteen kandidaatin tutkinnosta.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Opettajankoulutuslaitos
Kieli- ja viestintäopinnot (Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku)
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Opettajankoulutuslaitos
Luokanopettajan tutkinto-ohjelma
Käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteen (varhaiskasv.) maisteriohjelma
Kasvatustiede, OKL Rauma
Opintokokonaisuudet
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., OKL Rauma