Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
LUOT3596 MO5-6.2.2 Ympäristökasvatus ja kestävä kehitys 3 op
Vastuutaho
Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku
Vastuuhenkilö
OKL Turku: lehtori Eila Matikainen ja yliopistonlehtori Eija Yli-Panula

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee kestävän kehityksen ja ympäristökasvatuksen teoriaa. Opiskelija osaa soveltaa biologialle, maantieteelle, kestävän kehityksen -kasvatukselle ja ympäristökasvatukselle tyypillisiä opetusmenetelmiä koulutyössä ja teematyöskentelyssä.

Sisältö

- ympäristökasvatuksen teoriat, näkökulmat ja oppimisympäristöt
- oppimateriaalien tarkastelu kestävän kehityksen näkökulmasta
- miten oppiminen ympäristössä, oppiminen ympäristöstä ja toimiminen ympäristön puolesta toteutuu perusopetuksessa
- projektityöskentely pienryhmissä

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmäopetus 18 t 0 t
Itsenäinen työskentely 62 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

3. vuoden syksy
3. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

  1. Cantell, H. (toim.) 2004. Ympäristökasvatuksen käsikirja. Opetus 2000. Jyväskylä: PS-kustannus.
  2. Lampinen, J. & Melen-Paaso, M. (toim.) 2009. Tulevaisuus meissä, Kasvaminen maailmanlaajuiseen vastuuseen. Hki: Opetusministeriö, julkaisuja 2009:40.
  3. Rohweder, L. & Virtanen, A. (toim.) 2008. Kohti kestävää kehitystä. Pedagoginen lähestymistapa. Hki: Opetusministeriö, julkaisuja 2008:3.
  4. Oppikirjat

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Opettajankoulutuslaitos
Luokanopettajan tutkinto-ohjelma
Käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteen (varhaiskasv.) maisteriohjelma
Kasvatustiede, OKL Rauma
Opintokokonaisuudet
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., OKL Rauma