Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
LUOT3603 MO8.2.5 Taide- ja ympäristökasvatus 3 op
Vastuutaho
Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku
Vastuuhenkilö
OKL Turku: yliopisto-opettaja Olli-Pekka Kangas

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa kulttuuriympäristön tulkintaan ja visuaalisen ympäristökasvatukseen painottuvaa pedagogista oppimateriaalia. Opiskelija on perehtynyt perusopetuksen aihekokonaisuuteen Vastuu ympäristöstä, hyvinvoinnista ja kestävästä tulevaisuudesta. Opiskelija käsittelee ympäristökasvatuksen teoreettisia lähtökohtia taiteen keinoin ja suunnittelee ja toteuttaa käytännön projektin.

Sisältö

- taide ympäristökasvatuksen osana
- kestävän kehityksen edistäminen taiteen keinoin
- ympäristöherkkyys ja paikan kokeminen
- ympäristö- ja yhteisötaide sekä niiden soveltaminen koulumaailman sopiviksi

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmäopetus 18 t 0 t
Itsenäinen työskentely 62 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi

Ryhmätyöskentely ja opintotehtävät.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

3. vuoden syksy
3. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Oheiskirjallisuus (soveltuvin osin):

  1. Loukola, M. (toim.) 2004. Aihekokonaisuudet perusopetuksen opetussuunnitelmassa. Helsinki: Opetushallitus.
  2. Ajankohtaiset artikkelit

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Opettajankoulutuslaitos
Luokanopettajan tutkinto-ohjelma
Käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteen (varhaiskasv.) maisteriohjelma
Kasvatustiede, OKL Rauma
Opintokokonaisuudet
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., OKL Rauma