Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
LUOT3741 MO9.2.5 Opetusteknologia ja käsityö 3 op
Vastuutaho
Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku
Vastuuhenkilö
OKL Turku: yliopisto-opettaja Päivi Aalto

Osaamistavoitteet

Opiskelijalla on käsitys opetusteknologian sovellusmahdollisuuksista käsityön oppimisessa ja opettamisessa. Opiskelija osaa käyttää tieto- ja viestintätekniikkaa monimuotoisen oppimateriaalin tuottamiseen käsityöllisessä prosessissa.

Sisältö

- käsityöopetuksen suunnittelu ja didaktiikka
- käsityön monimuotoisten oppimateriaalien kehittäminen ja tuottaminen
- tieto- ja viestintätekniikan uudet sovellukset
- käsityöprosessin dokumentointi

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 8 t 0 t
Ryhmäopetus 10 t 0 t
Itsenäinen työskentely 62 t 0 t

Itsenäinen työskentely sisältää ryhmätyöskentelyä 30 t.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Projekti / käytännön työ
  • suomeksi

Osallistuminen ryhmätyöskentelyyn. Luennoilla on läsnäolovelvollisuus.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

3. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

  1. Kankaanranta, M. (toim.) 2011. Opetusteknologia koulun arjessa. Jyväskylän yliopisto. Koulutuksen tutkimuslaitos. D094. Verkkojulkaisu: https://ktl.jyu.fi/img/portal/19717/D094_netti.pdf
  2. Heino, T. (toim.) 2013. Kokemukset kiertoon. Opetushallitus. Oppaat ja käsikirjat 2013:8. Verkkojulkaisu: http://www.oph.fi/download/153505_kokemukset_kiertoon_2.pdf

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Opettajankoulutuslaitos
Luokanopettajan tutkinto-ohjelma
Käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteen (varhaiskasv.) maisteriohjelma
Kasvatustiede, OKL Rauma
Opintokokonaisuudet
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., OKL Rauma