Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
LUOT3742 MO11.2 Liikunta oppimista ja koulun toimintakulttuuria edistämässä 3 op
Vastuutaho
Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku
Vastuuhenkilö
OKL Turku: lehtori Mari Lehmuskallio ja yliopisto-opettaja Jaanet Salminen

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää liikunnan merkityksen oppimisprosesseissa. Opiskelija osaa soveltaa liikuntaa erityistä tukea tarvitseville oppilaille. Opiskelijalla on myös valmiuksia tapahtumanjärjestämiseen sekä yhteissuunnitteluun.

Sisältö

- lapsen oppimisen tukeminen liikunnan avulla
- soveltavan liikunnan periaatteisiin ja menetelmiin perehtyminen
- liikuntatapahtuman organisoiminen erityistä tukea tarvitseville oppilaille yhteissuunnittelua sekä yhteisvastuuta toteuttaen
- koulun liikunnallisen toimintakulttuurin edistäminen

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 10 t 0 t
Ryhmäopetus 14 t 0 t
Itsenäinen työskentely 56 t 0 t

Itsenäinen työskentely sisältää ryhmätyöskentelyä.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Projekti / käytännön työ
  • suomeksi

Koko ryhmä toteuttaa liikuntatapahtuman yhteisvastuullisesti.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

3. vuoden syksy

Kirjallisuus/Oppimateriaali

  1. Alanko, R., Remahl, V. & Saari, A. 2004. Ota minut mukaan. Erityistukea tarvitseva lapsi leikissä ja liikunnassa. Verkkojulkaisu: http://www.sosiaaliportti.fi/File/6d51edb8-787f-433e-98e6-376ec736cb62/Ota_mukaan2.pdf
  2. Teiska, M. (toim.) 2008. Liikuntaa liikkujille – soveltaen sopivaksi. Suomen CP-liitto ry. Forssa. Verkkojulkaisu: http://www.sosiaaliportti.fi/File/5d9b590d-77ae-479c-b6bc-8a6b0c91f7ad/liikuntaa_080109_low.pdf
  3. Katariinan koulu: www.katariinankoulu.fi

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Opettajankoulutuslaitos
Luokanopettajan tutkinto-ohjelma
Käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteen (varhaiskasv.) maisteriohjelma
Kasvatustiede, OKL Rauma
Opintokokonaisuudet
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., OKL Rauma