Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
LUOT1918 MO14.2/TVTp3 Tieto- ja viestintätekniikan soveltaminen opetukseen 3 op
Vastuutaho
Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku
Vastuuhenkilö
OKL Turku: yliopisto-opettaja Olli-Pekka Kangas

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa arvioida erilaisten tieto- ja viestintätekniikan sovellusten pedagogisia mahdollisuuksia ja rajoitteita sekä ottaa käyttöön näitä sovelluksia omassa opetuksessaan. Opiskelija hallitsee sosiaalisen median sovellusten, luokkahuoneteknologian ja mobiililaitteiden käytön perusteet opetuksessa ja oppimisessa. Opiskelija osaa käyttää tieto- ja viestintäteknologiaa yksilötyöskentelyssä ja yhteisöllisessä ryhmätyöskentelyssä.

Sisältö

- tietoteknisten sovellusten opetuskäyttö
- pedagogisia lähestymistapojen tvt:n käyttöön
- verkkopohjaiset opetussovellukset
- mobiili tietotekniikka
- tutustuminen käytännössä luokkahuoneteknologiaan

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 6 t 0 t
Itsenäinen työskentely 60 t 0 t
Harjoitukset 14 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Essee
  • suomeksi

Lisäksi tutustumisvierailu.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

3. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Erikseen sovittavat ajankohtaiset materiaalit ja tutkimusartikkelit. Ilmoitetaan opintojakson alkaessa.

Lisätietoja

Verkkotyöskentelyn osuus: Opintojakson materiaalien jako tapahtuu osittain verkkoympäristössä. Opintojakso on tarkoitettu ensisijaisesti OKL:n Turun yksikön perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaisten opintojen vaihtoehtoisiksi opinnoiksi sekä OKL:n Rauman yksikön opiskelijoille. OKL Turku kiintiö: 15, OKL Rauma kiintiö: 5. Vapaaksi jääville paikoille voidaan valita muiden oppiaineiden opiskelijoita.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Opettajankoulutuslaitos
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Opettajankoulutuslaitos
Luokanopettajan tutkinto-ohjelma
Käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteen (varhaiskasv.) maisteriohjelma
Kasvatustiede, OKL Rauma
Opintokokonaisuudet
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., OKL Rauma