Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
LUOT1919 MO15.2/TVTp5 Pelit oppimisessa ja opetuksessa 3 op
Vastuutaho
Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku
Vastuuhenkilö
OKL Turku: yliopisto-opettaja Olli-Pekka Kangas

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää pelien merkityksen oppimisen edistäjänä. Opiskelija tuntee ja osaa käyttää oppimispelejä opetuksen osana. Opiskelija tuntee erilaisia pelisuunnittelun metodeja. Opiskelija osaa soveltaa pelisuunnittelun metodeja oppimisen tukena.

Sisältö

- peleihin ja erilaisiin pelityyppeihin tutustuminen
- pelituotantoprosessi
- pelien analysointi ja suunnittelu
- pelikäsikirjoituksen laatiminen ja toteuttaminen

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmäopetus 18 t 0 t
Itsenäinen työskentely 62 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi

Osallistuminen ryhmätyöskentelyyn. Opintojaksolla tehdään myös opintotehtäviä. Harjoitustöistä kootaan portfolio.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

3. vuoden syksy
3. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Oheismateriaali:

  1. Manninen, T. 2007. Pelisuunnittelijan käsikirja. Pello: Rajalla.
  2. Ajankohtaiset artikkelit

Lisätietoja

Opintojakso on tarkoitettu ensisijaisesti OKL:n Turun yksikön perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaisten opintojen vaihtoehtoisiksi opinnoiksi sekä OKL:n Rauman yksikön opiskelijoille. OKL Turku kiintiö: 15, OKL Rauma kiintiö: 5. Vapaaksi jääville paikoille voidaan valita muiden oppiaineiden opiskelijoita.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Opettajankoulutuslaitos
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Opettajankoulutuslaitos
Luokanopettajan tutkinto-ohjelma
Käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteen (varhaiskasv.) maisteriohjelma
Kasvatustiede, OKL Rauma
Opintokokonaisuudet
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., OKL Rauma