Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
LUOT1920 MO16.2/TVTp6 Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön projekti 6 op
Vastuutaho
Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku
Vastuuhenkilö
OKL Turku: yliopisto-opettaja Päivi Aalto

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa suunnitella opetuksensa pedagogisesti perustellen ja tieto- ja viestintätekniikkaa soveltaen. Opiskelija on perehtynyt TVT-sovelluksiin, työkaluihin ja palveluihin ja osaa soveltaa verkko-opetuksen keskeisiä pedagogisia malleja ja käytänteitä. Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa pedagogisesti pohditun tieto- ja viestintätekniikkaa monipuolisesti soveltavan opetusmateriaalin.

Sisältö

- erilaisten tieto- ja viestintäteknisten sovellusten pedagoginen arviointi
- tutustutaan erilaisiin oppimisympäristöihin ja pedagogisten opetuskäytänteiden sovelluksiin
- suunnitellaan ja toteutetaan tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön projekti, joka voi olla digitaalinen oppimateriaali, verkkokurssi tai muu tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön sovellus.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 4 t 0 t
Ryhmäopetus 26 t 0 t
Itsenäinen työskentely 130 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Projekti / käytännön työ
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

3. vuoden syksy
3. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Opintojaksoa varten laaditut ajankohtaiset verkkomateriaalit. Ilmoitetaan opintojaksojen alkaessa.

Lisätietoja

Verkkotyöskentelyn osuus: Opintojakson työskentely ja materiaalien jako tapahtuu osittain verkkoympäristössä. Opintojakso on tarkoitettu ensisijaisesti OKL:n Turun yksikön perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaisten opintojen vaihtoehtoisiksi opinnoiksi sekä OKL:n Rauman yksikön opiskelijoille. OKL Turku kiintiö: 15, OKL Rauma kiintiö: 5. Vapaaksi jääville paikoille voidaan valita muiden oppiaineiden opiskelijoita.

Mikäli opiskelija suorittaa opintojakson TVTp6 monialaisten opintojen vaihtoehtoisena opintojaksona, hänen ei tarvitse tehdä monialaisten opintojen oppiainelähtöistä opintojaksoa.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Opettajankoulutuslaitos
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Opettajankoulutuslaitos
Luokanopettajan tutkinto-ohjelma
Käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteen (varhaiskasv.) maisteriohjelma
Kasvatustiede, OKL Rauma
Opintokokonaisuudet
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., OKL Rauma