Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
LUOT1921 VV1 Monikulttuurisuus ja -kielisyys opetustyössä 5 op
Vastuutaho
Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku
Vastuuhenkilö
OKL Turku: yliopisto-opettaja Jenni Alisaari

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa tarkastella monikulttuurisuutta ja monikielisyyttä oppilaan näkökulmasta ja tietää, millaista tukea maahanmuuttajaoppilas voi koulussa saada. Opiskelija tuntee erilaisia maahanmuuttajakulttuureita ja ymmärtää oman kulttuuritaustansa vaikutuksen toisen kulttuurin edustajien kohtaamiseen. Opiskelija ymmärtää oman äidinkielen tärkeyden oppilaille ja sen yhteyden oppimiseen. Opiskelija ymmärtää, mitä maahanmuuttajataustaisen oppilaan opettamisessa ja arvioinnissa on otettava huomioon ja tietää, miten maahanmuuttajataustaisten oppilaiden oppimisvaikeuksia voi tunnistaa.

Sisältö

- monikulttuurisuus, kulttuurien välinen kompetenssi ja kulttuurien kohtaaminen
- suomalaisen koulun kulttuurinen ja uskonnollinen monimuotoisuus
- valmistavan opetuksen sisällöt, kotouttamistoimenpiteet, omakielinen opetus
- maahanmuuttajataustaisten oppilaiden oppimisvaikeudet
- maahanmuuttajataustaisten oppilaiden opettamisen ja arvioinnin erityispiirteitä

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 1 t 0 t
Itsenäinen työskentely 91 t 0 t
Harjoitukset 41 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Luento- / oppimispäiväkirja
  • suomeksi

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

3. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Ilmoitetaan opintojakson alkaessa.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Opettajankoulutuslaitos
Tutkintoon sisällytettävät muut opinnot, Turku (Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku)
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Opettajankoulutuslaitos
Luokanopettajan tutkinto-ohjelma
Käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteen (varhaiskasv.) maisteriohjelma
Kasvatustiede, OKL Rauma
Opintokokonaisuudet
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., OKL Rauma