Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
LUOT3736 MO1.2.5/VV6 S2-oppilas eri oppiaineiden opetuksessa 3 op
Vastuutaho
Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku
Vastuuhenkilö
OKL Turku: yliopisto-opettaja Jenni Alisaari

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää kielitietoisen opetuksen merkityksen eri oppiaineiden opetuksessa ja oppilaan arvioinnissa. Opiskelija osaa opetuksessaan ottaa huomioon eri oppiaineille tyypilliset kielen piirteet S2-oppilaan näkökulmasta. Opiskelija tuntee erilaisia tapoja ohjata oppilaiden käsitteenoppimista ja tekstinymmärtämisen taitoja. Opiskelija ymmärtää havainnollistamisen merkityksen S2-opetuksessa.

Sisältö

- kielitietoisen opetuksen periaatteet
- eri oppiaineille tyypilliset kielen piirteet
- käsitteiden ja kielellisten ilmiöiden vaikeusasteiden tiedostaminen
- havainnollistaminen ja muut kielitaidon kehittymistä edistävät työtavat S2-opetuksessa

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 6 t 0 t
Itsenäinen työskentely 50 t 0 t
Harjoitukset 24 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
 • suomeksi
Harjoitustyö(t)
 • suomeksi
Essee
 • suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
 • suomeksi
Harjoitustyö(t)
 • suomeksi
Portfolio
 • suomeksi

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

3. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kuukka, I. & Rapatti, K. (toim.) 2009. Yhteistä kieltä luomassa. Suomea opetteleva opetusryhmässäni. Opetushallitus. (166 s.)

Muu oppimateriaali ilmoitetaan opintojakson alkaessa.

Lisätietoja

Opintojakson voi suorittaa myös muina opintoina. Opintojaksolle otetaan 10 opiskelijaa monialaisten opintojen suorittajina ja 10 opiskelijaa muiden opintojen suorittajina.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Opettajankoulutuslaitos
Tutkintoon sisällytettävät muut opinnot, Turku (Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku)
Opettajankoulutuslaitos
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Opettajankoulutuslaitos
Luokanopettajan tutkinto-ohjelma
Käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteen (varhaiskasv.) maisteriohjelma
Kasvatustiede, OKL Rauma
Opintokokonaisuudet
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., OKL Rauma