Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KIRU1063 Ruotsin kieli: Peruskurssi 2 op
Vastuutaho
Kieli- ja viestintäopintojen keskus/ruotsi
Vastuuhenkilö
Ilkka Norri (Turku) Outimaija Lehtinen (Rauma)
Edeltävät opinnot
Mikäli opiskelijan ylioppilastutkinnon ruotsin kielen arvosana on heikompi kuin magna cum laude approbatur hänen on syytä osallistua kurssille. Siinä tapauksessa, että opiskelijalta kokonaan puuttuu lukion oppimäärä ruotsin kielessä, on peruskurssille osallistuminen välttämätöntä.

Avainsanat

Eurooppalainen viitekehys: A2

Yleiskuvaus

Valmentava kurssi auttaa opiskelijaa saavuttamaan tutkintoon kuuluvalla ruotsin kielen kurssilla vaadittavan lähtötason.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa kielen keskeiset perusrakenteet.

Sisältö

Kurssilla kerrataan ja harjoitellaan kielen perusrakenteita sekä kartutetaan opiskelijan sanavarastoa.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmäopetus 24 t 0 t
Itsenäinen työskentely 24 t 0 t

Turussa kurssi järjestetään sekä syyslukukaudella että kevätlukukaudella.

Raumalla kurssi järjestetään vain kevätlukukaudella.

Opetuskieli

suomi, ruotsi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • ruotsiksi
Kirjallinen tentti
  • ruotsiksi

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
Opintojakson suorittaminen edellyttää aktiivista läsnäoloa oppitunneilla, kotitehtävien suorittamista ja hyväksyttyä kertauskuulustelua.

Suositellut suoritusajankohdat

Ennen tutkintoon pakollisena kuuluvia ruotsin kursseja tai niiden aikana.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Turku: Kaunisto, Sari & Paasonen, Marko & Salonen, Anssi & Vaaherkumpu, Kaisa (2012 tai uudempi): Grammatik galleri. Ruotsin kielioppi harjoituksineen. Otava, Keuruu + FACIT. Opiskelijalla on hyvä olla käytössään myös omavalintainen sanakirja.

Rauma: Kurssilla käytetään opettajan omaa oppimateriaalia. Opiskelijalla on hyvä olla käytössään myös omavalintainen sana- ja kielioppikirja.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Opettajankoulutuslaitos
Tutkintoon sisällytettävät muut opinnot, Turku (Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku)
Kieli- ja viestintäopintojen keskus
Opettajankoulutuslaitos
Muut opinnot, Rauma (Kasvatustiede, OKL Rauma)
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli- ja viestintäopintojen keskus
Opintokokonaisuudet