Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
LUOT3733 MO1.2.2 Draamamenetelmät alakoulussa 3 op
Vastuutaho
Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku
Vastuuhenkilö
OKL Turku: lehtori Jorma Immonen

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee pedagogisen draaman mahdollisuudet sekä oppimisen että taidekasvatuksen menetelmänä. Opiskelija ymmärtää, miten draamaa voi soveltaa eri oppiaineissa ja oppimiskokonaisuuksissa.

Sisältö

- draaman merkitys oppimisprosesseissa
- draaman soveltamisen mahdollisuudet eri oppiaineiden opetuksessa
- draamamenetelmien soveltaminen käytäntöön yhteistyössä alakoululuokan kanssa

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 6 t 0 t
Ryhmäopetus 24 t 0 t
Itsenäinen työskentely 50 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
 • suomeksi
Projekti / käytännön työ
 • suomeksi
Harjoitustyö(t)
 • suomeksi
Portfolio
 • suomeksi

Luennoilla on läsnäolovelvollisuus. Aktiivinen työskentely yhteistyöprojektissa.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

3. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

 1. Korhonen, P. & Airaksinen, R. (toim.) 2005. Hyvä hankaus – teatterilähtöiset menetelmät oppimisen ja osallisuuden mahdollisuuksina. Teatterikorkeakoulun julkaisusarja nro 38. 
 2. Toivanen, T. 2007. Lentoon. Helsinki: WSOY.
 3. Toivanen, T. 2010. Kasvuun. Helsinki: WSOY Pro.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Opettajankoulutuslaitos
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Opettajankoulutuslaitos
Luokanopettajan tutkinto-ohjelma
Käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteen (varhaiskasv.) maisteriohjelma
Kasvatustiede, OKL Rauma
Opintokokonaisuudet
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., OKL Rauma