Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
LUOT3734 MO1.2.3 Kirjallisuuden opettamisen menetelmät 3 op
Vastuutaho
Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku
Vastuuhenkilö
OKL Turku: lehtori Jorma Immonen

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää kaunokirjallisuuden merkityksen oppilaan identiteetin ja kulttuuritietoisuuden rakentajana. Opiskelija osaa soveltaa erilaisia kirjallisuudenopetuksen menetelmiä oppilaiden lukuharrastuksen kehittämiseksi.

Sisältö

- kirjallisuus- ja lukemiskasvatus perusopetuksen opetussuunnitelmassa
- kaunokirjallisuuden tekstuaalis-toiminnalliset tulkintamenetelmät: sadutus, lukupiirit, draama
- kirjallisuuden opetuksen menetelmien soveltaminen käytäntöön yhteistyössä alakoululuokan kanssa

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 6 t 0 t
Itsenäinen työskentely 50 t 0 t
Harjoitukset 24 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
 • suomeksi
Harjoitustyö(t)
 • suomeksi
Projekti / käytännön työ
 • suomeksi
Portfolio
 • suomeksi

Luennoilla on läsnäolovelvollisuus; pienryhmässä vähintään 3 oppitunnin kirjallisuusopetushanke yhteistyössä alakoululuokan kanssa.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

3. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

 1. Ahvenjärvi, K. & Kirstinä, L. 2013. Kirjallisuuden opetuksen käsikirja. Tietolipas 239. Helsinki: SKS, s. 70 – 162.
 2. Malander, E-L. & Ojala, T. 2013. Ipanaimpro. Opas osallistavaan satuimprovisaatioon. Helsinki: Draamatyö. (Suomenkielinen osuus = 53 sivua)  
 3. Mattila, S., Ollila, M. & Volotinen, T. (toim.) 2008. Lukupiirin lumo. Kirjallisuuden oppituokioita. Helsinki: WSOY Oppimateriaalit Oy, s. 1–222.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Opettajankoulutuslaitos
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Opettajankoulutuslaitos
Luokanopettajan tutkinto-ohjelma
Käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteen (varhaiskasv.) maisteriohjelma
Kasvatustiede, OKL Rauma
Opintokokonaisuudet
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., OKL Rauma