Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
LUOT3601 MO2.2 Matematiikan opettamisen syventäminen 3 op
Vastuutaho
Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku
Vastuuhenkilö
OKL Turku: yliopistonlehtori Aija Ahtineva

Osaamistavoitteet

Opiskelija harjaantuu käyttämään erilaisia työtapoja, oppimisympäristöjä ja havainnollistamisvälineitä matematiikan opetuksessa. Lisäksi opiskelija osaa arvioida ja laatia eritasoisia oppimistehtäviä sekä eriyttää opetustaan matematiikan oppimisen solmukohdissa.

Sisältö

- erilaisten havainnollistamisvälineiden ja oppimispelien käyttö
- matematiikan oppikirjojen ja erilaisten tehtävien arviointi
- MAKEKO, diplomit ja eriyttäminen matematiikan opetuksessa
- tutustuminen matematiikan sähköisiin oppimisympäristöihin

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Itsenäinen työskentely 50 t 0 t
Harjoitukset 30 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

3. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Oheiskirjallisuus:

  1. Ikäheimo, H. 1995. Iloa ja ymmärrystä matematiikkaan. Helsinki: Oy Opperi Ab. www.opperi.fi -sivusto
  2. Bernoulli, L., Ketola, E. & Tuominen, A. 2010. Matematiikan tietokirja: Alakoulun oppimäärä ja didaktiikkaa. Helsinki: Tammi.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Opettajankoulutuslaitos
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Opettajankoulutuslaitos
Luokanopettajan tutkinto-ohjelma
Käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteen (varhaiskasv.) maisteriohjelma
Kasvatustiede, OKL Rauma
Opintokokonaisuudet
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., OKL Rauma