Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
LUOT3588 MO3.2-4.2 Kun kulttuurit kohtaavat 3 op
Vastuutaho
Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku
Vastuuhenkilö
OKL Turku: lehtori Markku Virtanen

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää kulttuurikäsitteen moni merkityksellisyyden sekä osaa tarkastella kulttuuria eri näkökulmista. Lisäksi hän hallitsee keskeisiä kulttuurin ymmärtämisen työtapoja.

Sisältö

- kulttuurikäsitteen tarkasteleminen
- johonkin kulttuuriin tutustuminen
- erilaisia työkaluja kulttuurin ymmärtämiseen
- erilaisia näkökulmia kulttuurin ymmärtämiseen

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 3 t 0 t
Ryhmäopetus 11 t 0 t
Itsenäinen työskentely 66 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Projekti / käytännön työ
  • suomeksi

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

3. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Annetaan opintojakson yhteydessä.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Opettajankoulutuslaitos
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Opettajankoulutuslaitos
Luokanopettajan tutkinto-ohjelma
Käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteen (varhaiskasv.) maisteriohjelma
Kasvatustiede, OKL Rauma
Opintokokonaisuudet
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., OKL Rauma