Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
LUOT3738 MO8.2.2 Viestintä- ja mediataito 3 op
Vastuutaho
Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku
Vastuuhenkilö
OKL Turku: yliopisto-opettaja Olli-Pekka Kangas

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee mediakasvatuksen teoriaa, median käyttötaitoja ja mediapedagogisia lähestymistapoja. Opiskelija ymmärtää mediakasvatuksen toteuttamismahdollisuuksia peruskoulussa. Opiskelija osaa tarkoituksenmukaisesti tuottaa sisältöjä eri mediaympäristöihin. Opiskelija tuottaa aihekokonaisuuteen Viestintä ja mediataito liittyvän produktion.

Sisältö

- oppilas osaa analysoida ja tulkita kriittisesti mediasisältöjä
- oppilas tutustuu käytännössä valokuvaan, elokuvaan, sosiaaliseen mediaan ja tietokonepeleihin mediaympäristöinä
- oppilas osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida mediakasvatusprojekteja

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmäopetus 30 t 0 t
Itsenäinen työskentely 50 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi

Ryhmätyöskentely ja opintotehtävät.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

3. vuoden syksy
3. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Opintojaksoa varten laaditut ajankohtaiset verkkomateriaalit ja erikseen sovittavat tutkimusartikkelit. Ilmoitetaan opintojakson alkaessa.

Oheiskirjallisuus (soveltuvin osin):

  1. Loukola, M. (toim.) 2004. Aihekokonaisuudet perusopetuksen opetussuunnitelmassa. Helsinki: Opetushallitus.
  2. Ajankohtaiset artikkelit

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Opettajankoulutuslaitos
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Opettajankoulutuslaitos
Luokanopettajan tutkinto-ohjelma
Käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteen (varhaiskasv.) maisteriohjelma
Kasvatustiede, OKL Rauma
Opintokokonaisuudet
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., OKL Rauma