Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KTL_0072 YUNET P2. Nuorisotutkimuksen ajankohtaisia kysymyksiä 5 op
Vastuutaho
Kasvatustiede, kasvatustieteiden laitos
Vastuuhenkilö
Tarja Tolonen, Helsingin yliopisto, Sosiaalitieteiden laitos, YUNET

Yleiskuvaus

Opintojaksoilla käydään läpi erityisesti viimeaikaista nuorisotutkimusta ja pureudutaan nuorten kulttuureihin sekä nuorisoa koskeviin ajankohtaisiin kysymyksenasetteluihin.

Osaamistavoitteet

Opintojaksossa lasten ja nuorten asemaa, toimintaa ja kansalaisuutta koskevaa tutkimusta tarkastellaan kriittisesti. Yhteiskunnan toimintaa ja sen instituutioita arvioidaan suhteessa lapsiin ja nuoriin. Opiskelija osaa etsiä ja arvioida tietoa lasten ja nuorten asemasta, toiminnasta ja hyvinvoinnista suomalaisessa yhteiskunnassa.

Toteutustavat

Verkko-opetus

Opetuskieli

suomi

Suorituksia otetaan vastaan suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Vaadittavat opintosuoritukset

Verkkokurssi, joka sisältää luentotallenteiden kuuntelua, kolme verkkokeskustelua sekä lopputyönä esseen (5-10 sivua).

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kirjallisuus:

1. Elina Pekkarinen, Kaisa Vehkalahti ja Sami Myllyniemi. Lapset ja nuoret instituutioiden kehyksissä. Nuorten elinolot -vuosikirja 2012. Nuorisotutkimusverkosto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Valtion nuorisoasian neuvottelukunta, Helsinki. Julkaisu ladattavissa sivustolta http://www.tietoanuorista.fi/wp-content/uploads/2013/05/elinolot-vuosikirja-2012.pdf
2. Muu opettajan ilmoittama kirjallisuus löytyy Moodlesta.

(Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.)

Lisätietoja

tarja.tolonen(at)helsinki.fi

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kasvatustieteiden laitos
Nuorisotutkimuksen perusopinnot (Kasvatustiede, kasvatustieteiden laitos)
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kasvatustieteiden laitos
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Koulutussosiologian ja -politiikan maist.ohj.
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., KTL
Kasvatustiede, kasvatustieteiden laitos