Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KTL_0074 YUNET P4. Valinnaisia opintojaksoja 10 op
Vastuutaho
Kasvatustiede, kasvatustieteiden laitos

Sisältö

YUNET perusopintokokonaisuuden valinnaiset opintojaksot on koottu jäsenyliopistojen kampuksilla järjestettävästä opetuksesta sekä Avoimen yliopiston eri kaupungeissa järjestämästä opetuksesta (Avoimen yliopiston mahdolliset maksut jäävät opiskelijan maksettavaksi, ellei toisin mainita). Opintoja voi suorittaa esseesuorituksina ja mahdollisuuksien mukaan lähiopetuksena tai etätentteinä. Vapaavalintaisia opintojaksoja voi suorittaa heti YUNET-opinto-oikeuden saatuaan.

Opiskelijan kannattaa olla itse aktiivinen ja ottaa yhteyttä joko opintojakson opettajaan tai opettavan yliopiston koulutusyhteyshenkilöön sopiakseen itselleen sopivista suoritusmuodoista ja laajuuksista.

HUOM! Joissakin valinnaisten opintojaksojen kirjallisuuslistoissa voi olla päällekkäisiä teoksia. Opiskelija ei voi suorittaa samaa teosta kahteen kertaan. Tällaisessa päällekkäisyystilanteessa opiskelijan tulee kysyä opintojakson vastuuopettajalta korvaavaa teosta tai ehdottaa sellaista itse.

Tarkemmat tiedot opintojaksojen sisällöistä löytyvät YUNET-verkoston sivuilta: http://www.uta.fi/yunet/perusopinnot/perusopintojen_valinnaiset.html

Arviointi

Numerolla 0-5.

Lisätietoja

http://www.uta.fi/yunet/perusopinnot/perusopintojen_valinnaiset/YunetP4-opintojaksoja.html

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kasvatustieteiden laitos
Nuorisotutkimuksen perusopinnot (Kasvatustiede, kasvatustieteiden laitos)
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kasvatustieteiden laitos
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Koulutussosiologian ja -politiikan maist.ohj.
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., KTL
Kasvatustiede, kasvatustieteiden laitos