Curricula Guides
x !
Archived Curricula Guide 2014–2016
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
DTEK8076 Capstone Project 15 ECTS
Organised by
Information and Communication Technology

Learning outcomes

Kokonaisuudessa työtavat ja tehtävät ovat projektimaisia ja hyvin lähellä työelämän vaatimuksia. Opiskelijat tekevät työtä monialaisissa ja mahdollisesti monikulttuurisessa työympäristössä projektimaisesti. Projektin aikana opiskelijat käyvät läpi koko insinööriprosessin syklin ongelman hahmottamisesta sen ratkaisuun, prototyyppien rakentamiseen ja jatkokehittämiseen.

Contents

Capstone-projekti on monitieteellinen koko lukuvuoden mittainen toimeksiannosta tehtävä opintokokonaisuus, joka muodostuu itse projektista ja sen yhteydessä suoritettavista muista opintojaksoista. Opintojaksot sovitaan yksilöllisesti HOPS-keskustelussa projektin alkaessa. Projektiaiheet ovat tyypillisesti vaativia, poikkitieteellisiä ja konkreettisia oikean elämän haasteita. Capstone-projektiin on erillinen haku ja haastattelu. Kokonaisuuden osana voi myös suorittaa työharjoittelun (enintään 5 op).

Modes of study

Projekti / käytännön työ
Lisäksi laadittava tekninen raportti ja siihen liittyvä projektin dokumentointi.

Evaluation

Pass/fail.

Belongs to following study modules

Department of Future Technologies

Open enrolments

Aug 13, 2018 - Sep 9, 2018
2014–2015
Teaching
Archived Teaching Schedule. Please refer to current Teaching Shedule.
Implementation details are unavailable.
Department of Future Technologies
DP in Computer Science
DP in Computer Science
DP Bachelor of Science in Techn.(Communication St)
DP in Information and Communication Technology
Finnish Study Modules