Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KISU3323 Insinööritieteiden kirjallinen viestintä 1 op
Vastuutaho
Kieli- ja viestintäopintojen keskus/suomi
Vastuuhenkilö
Emmi Hynönen

Yleiskuvaus

Opintojakson aikana tutustutaan insinööritieteiden opiskelijoiden käyttämiin tekstilajeihin sekä opitaan huomaamaan ja korjaamaan tyypillisiä alan teksteissä esiintyviä kieliongelmia. Kurssi on integroitu opintojaksoon Insinöörityön perusteet (DTEK1045).

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa käyttää suomen kieltä asiatyylisesti ja vastaanottajalähtöisesti sekä laatia lukijan huomioon ottavia tekstejä (esimerkiksi raportin). Opiskelija tunnistaa keskeiset suomen kielessä esiintyvät englannin kielen vaikutukset ja osaa purkaa monimutkaiset rakenteet helppolukuisemmiksi sekä tietää, mistä saa apua kirjoittamiseensa ja mahdollisiin kieliongelmiinsa. Opiskelija osaa antaa, vastaanottaa ja käyttää tekstipalautetta sekä tuntee argumentatiivisen kirjoittamisen perusasiat.

Sisältö

Opintojaksossa harjoitellaan vakuuttavaa argumentaatiota ja oman alan aihepiirien yleistajuistamista esimerkiksi monialaisen työryhmän jäsenille sopivaan muotoon. Lisäksi opiskellaan yleisemmin vastaanottajalähtöistä, havainnollistavaa viestintää sekä opitaan tunnistamaan englannin ja suomen kielen eroja ja muokkaamaan mutkikkaita rakenteita luettavammiksi. Aiheena ovat myös kirjoittamisen apuvälineet sekä palautteen antaminen ja hyödyntäminen. Kirjoittamista harjoitellaan laatimalla esimerkiksi raportti ja ohje sekä perehtymällä esseen kirjoittamiseen.

Edellytysten ja suositusten lisätiedot

Lukion äidinkielen ja kirjallisuuden (suomi äidinkielenä) oppimäärä tai vastaavat taidot.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmäopetus 6 t 0 t
Yksilöopetus 1 t 0 t
Ryhmätyöskentely 8 t 0 t
Itsenäinen työskentely 12 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
Läsnäolo harjoitustapaamisissa, kirjalliset työt ja kotitentti.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy

Kurssi suoritetaan opintojakson DTEK1045 Insinöörityön perusteet yhteydessä. Kurssin tulee olla suoritettuna ennen opintojaksoa KISU3322 Kirjallisen työn laatimiseen liittyvä opetus.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Opintojakson verkkoalustassa julkaistava sekä internetistä vapaasti saatavilla oleva (tehtävissä käytettävä) materiaali.

Lisätietoja

Osallistumisoikeus on vain pääaineopiskelijoilla. Kurssiin ilmoittaudutaan NettiOpsussa.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Tulevaisuuden teknologioiden laitos
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli- ja viestintäopintojen keskus
Opintokokonaisuudet