Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KISA0014 Saksan kieli: Jatkokurssi II 4 op
Vastuutaho
Kieli- ja viestintäopintojen keskus/saksa
Vastuuhenkilö
Sylvia Ylinen-Rauscher, Birgit Griese-Saarinen
Edeltävät opinnot
Suositellaan:
Alkeiskurssit I ja II, jatkokurssi I Turun yliopiston kielikeskuksessa, noin viiden vuoden opinnot koulussa tai vastaavat tiedot (kielitaito tasolla A2-B1 eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoasteikolla).

Avainsanat

Eurooppalainen viitekehys: A2-B1

Yleiskuvaus

Kurssilla syvennetään saksan kielen taitoa ja lisätään saksalaisen kielialueen kulttuurin tietämystä: Tutustutaan myös saksankielisten maiden historiaan ja poliittiseen järjestelmään sekä arkipäivän elämään. Kerrataan saksan kielen rakenteita ja täydennetään kielioppituntemusta uusilla keskeisillä rakenteilla.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija selviää tutuista ja rutiininomaisista viestintätilanteistä. Hän hallitsee saksan kieliopin keskeisimpiä rakenteita ja osaa käyttää niitä suullisten ja kirjallisten tekstien tuottamisessa. Opiskelija hallitsee perussanaston ja keskeisimpiä sananmuodostuksen sääntöjä. Hän ymmärtää vaativampia yleiskielisiä tekstejä aiheista, jotka liittyvät omaan elämään, ammattialaan, omiin mielenkiinnonkohteisiin ja saksankielisten maiden maantuntemukseen. Opiskelija pystyy myös kirjoittamaan yhtenäisiä tekstejä itseään kiinnostavista aiheista ja hän syventää tietojaan saksankielisten maiden yhteiskunnasta, medioista, kulttuurista ja arkielämästä.

Sisältö

Kurssilla syvennetään ja vahvistetaan opiskelijan saksan kielen taitoa erilaisten puhe-, kuuntelu-, luku- ja kirjoitusharjoitusten avulla. Laajennetaan opiskelijan saksalaisen kielialueen kulttuurin tuntemusta. Kurssilla opitaan sanastoa monilta opiskelijan elämään sekä saksankielisten maiden eri alueisiin ja yhteiskuntaan kuuluvilta aihealueilta. Kurssilla syvennetään lisäksi saksan kielen keskeisimpien rakenteiden tuntemusta. Opitaan uusia, pääasiassa jo vaativampia kielioppirakenteita (passiivi, sanajärjestys, kaksoiskonjunktioiden käyttö, genetiiviä vaativat prepositiot, kaksoisinfinitiivi). Kurssilla perehdytään myös sananmuodostukseen.

Edellytysten ja suositusten lisätiedot

Opiskelija voi neuvotella opettajan kanssa sopivantasoisesta kurssista tai saada esim. Dialang-testin avulla tietoa omasta taitotasostaan. Testin voi suorittaa Kielikeskuksen itse-opiskelutilan tietokoneilla.Yleistietoa kielikeskuksen saksan kielen kursseista (mm. opintopolku) löytyy osoitteesta https://intranet.utu.fi/fi/yksikot/kielikeskus/kielet/saksa/Sivut/home.aspx

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmäopetus 48 t 0 t
Itsenäinen työskentely 60 t 0 t

Opetuskieli

suomi, saksa

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • saksaksi
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • saksaksi
Kirjallinen tentti
  • saksaksi

Kurssin aikana pidetään välikuulusteluja ja/tai kirjallinen lopputentti.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
Opintojakson arvosanan perusteina ovat säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen opetukseen, välikokeet ja/tai kirjallinen tentti.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Passwort Deutsch 4. Kurs- und Übungsbuch, Klett. Kirjaa voi ostaa esim. Wanha Narikka-kirjakaupasta (Turun kauppakorkeakoulu).

 

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja viestintäopintojen keskus
Saksan kieli (Kieli- ja viestintäopintojen keskus/saksa)
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli- ja viestintäopintojen keskus
Opintokokonaisuudet