Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KISA2011 Saksan kieli: Tekstin ymmärtäminen 2–4 op
Vastuutaho
Kieli- ja viestintäopintojen keskus/saksa
Vastuuhenkilö
Sylvia Ylinen-Rauscher
Edeltävät opinnot
Vähintään vuoden mittaiset opinnot Turun yliopiston kielikeskuksessa, saksa lukion A-, B2- tai B3-kielenä tai vastaavat tiedot (kielitaito tasolla A2-B1 Eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoasteikolla). Tarvittaessa opiskelija voi ennen tekstikurssia osallistua saksan kieliopin kertauskurssille tai saksan jatkokursseille I ja II.

Avainsanat

Eurooppalainen viitekehys: B1-B2

Yleiskuvaus

Kurssi on tiedekuntien opintovaatimusten mukainen vieraan kielen tekstin ymmärtämisen opintojakso. Kurssin pituus vaihtelee tiedekuntien vaatimusten mukaan. Halutessaan opiskelija voi suorittaa myös koko kurssin, vaikka tiedekunta ei sitä vaatisikaan. Kurssilla harjoitellaan lukutekniikkaa, tekstin ymmärtämisen kannalta keskeisiä kieliopin rakenteita ja sananmuodostusta. Kurssilla kerrataan ja laajennetaan opiskelijan keskeistä sanavarastoa ja tekstien avulla tutustutaan saksankielisten maiden kulttuuriin.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää vaikeahkoja asiatekstejä. Hän pystyy lukemaan oman tieteenalansa kirjoituksia, mutta ymmärtää myös muiden alueiden tekstejä. Opiskelija tunnistaa ja ymmärtää asiateksteille tyypillisiä kieliopillisia rakenteita ja hallitsee keskeisimpiä sananmuodostuksen sääntöjä. Hän osaa tiivistää lukemansa tekstin pääkohdat omin sanoin.

Sisältö

Kurssilla kerrataan ja laajennetaan opiskelijan keskeistä sanavarastoa. Lisäksi harjoitellaan lukutekniikkaa ja tekstin ymmärtämisen kannalta keskeisiä kieliopin rakenteita (esim. passiivi, epäsuora kerronta) sekä sananmuodostusta. Kurssilla luetaan sekä yleisiä aiheita käsitteleviä tekstejä, että opiskelijan omaa alaa sivuavia tekstejä. Materiaalina on ajankohtaisia tekstejä lähinnä sanoma- ja aikakauslehdistä ja niihin liittyviä kirjallisia harjoituksia. Tekstien avulla laajennetaan myös opiskelijan kulttuurintuntemusta.

Edellytysten ja suositusten lisätiedot

Opiskelija voi neuvotella opettajan kanssa sopivantasoisesta kurssista tai saada esim. Dialang-testin avulla tietoa omasta taitotasostaan. Testin voi suorittaa Kielikeskuksen itse-opiskelutilan tietokoneilla.Yleistietoa kielikeskuksen saksan kielen kursseista (mm. opintopolku) löytyy osoitteesta https://intranet.utu.fi/fi/yksikot/kielikeskus/kielet/saksa/Sivut/home.aspx

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmäopetus 48 t 0 t
Itsenäinen työskentely 60 t 0 t

Opetuskieli

suomi, saksa

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • saksaksi
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • saksaksi
Kirjallinen tentti
  • saksaksi

Kurssin aikana opiskelijat laativat oman alan tekstiin liittyvän harjoitustyön ja kurssin lopussa pidetään kirjallinen tentti.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
Opintojakson arvosanan perusteina on säännöllinen läsnäolo ja aktiivisuus tunnilla, harjoitustyö ja kirjallinen tentti.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Opetuksen kirjallisen materiaalin voi ostaa UTUshop-verkkokaupasta.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja viestintäopintojen keskus
Saksan kieli (Kieli- ja viestintäopintojen keskus/saksa)
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli- ja viestintäopintojen keskus
Opintokokonaisuudet