Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KIVE0011 Venäjän kieli: Alkeiskurssi II 4 op
Vastuutaho
Kieli- ja viestintäopintojen keskus/venäjä
Vastuuhenkilö
Birgitta Tjurin-Muranen
Edeltävät opinnot
Suositellaan:
Alkeiskurssi II on tarkoitettu lähinnä kielikeskuksen alkeiskurssi I:n suorittaneille tai muulla tavoin vastaavat tiedot hankkineille opiskelijoille.

Avainsanat

Eurooppalainen viitekehys: A1

Yleiskuvaus

Venäjän alkeiskurssin toinen osa, jolla opitaan lisää kielen perusrakenteita ja tutustutaan maan kulttuuriin ja tapoihin.

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa viestiä suullisesti ja kirjallisesti arkipäiväisissä tilanteissa ja ymmärtää lyhyitä, yksinkertaisia tekstejä, jotka käsittelevät tuttuja aiheita.

Sisältö

Kurssilla opiskellaan venäjän kielen peruskieliopin rakenteita, harjoitellaan kirjoitetun ja puhutun kielen ymmärtämistä sekä arkielämän tilanteita suullisesti ja kirjallisesti. Kurssilla perehdytään myös venäläiseen elämänmenoon ja kulttuuriin. Aihepiireinä ovat mm. harrastukset, vapaa-aika ja matkustaminen, juhlat, ostokset ja venäläinen keittiö. Rakenteista opiskellaan mm. sijamuotoja (genetiivi, instrumentaali ja datiivi) ja verbioppia (preteriti- ja futuuritaivutus sekä liikeverbejä).

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmäopetus 46 t 0 t
Itsenäinen työskentely 62 t 0 t

Opetuskieli

suomi, venäjä

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
  • venäjäksi
Harjoitustyö(t)
  • venäjäksi
Kirjallinen tentti
  • venäjäksi

Harjoitustyöt tarkoittavat mm. kotitehtäviä ja kirjoitelmaa.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
Kirjallisen loppukokeen lisäksi kurssilla on käytössä jatkuva arviointi, jossa otetaan huomioon harjoitustyöt ja aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kts. Opintojakso lukuvuosien 2014-2015 ja 2015-2016 opetusohjelmissa.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja viestintäopintojen keskus
Venäjän kieli (Kieli- ja viestintäopintojen keskus/venäjä)
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli- ja viestintäopintojen keskus
Opintokokonaisuudet