Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KIVE0017 Venäjän kielenkäytön kurssi 4 op
Vastuutaho
Kieli- ja viestintäopintojen keskus/venäjä
Vastuuhenkilö
Birgitta Tjurin-Muranen
Edeltävät opinnot
Kurssille osallistuminen edellyttää perustietojen hallitsemista (lukion lyhyt venäjä, kielikeskuksen alkeis- ja jatkokurssit tai vastaavat tiedot). Ennen kurssin aloittamista opiskelijoille suositellaan venäjän rakenteiden intensiivisen kertauskurssin (KIVE0016) suorittamista.

Avainsanat

Eurooppalainen viitekehys: B1

Yleiskuvaus

Kurssilla keskitytään käyttämään kieltä suullisesti ja kirjallisesti, kieliopin opiskelu ei ole yhtä keskeisessä asemassa kuin peruskursseilla. Opiskelijat työskentelevät paljon pareittain ja pienryhmissä sekä venäläisten tuutoreiden kanssa. Kurssin pääasiallisena käyttökielenä on venäjä.

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelijalla on hyvät valmiudet suulliseen ja kirjalliseen ilmaisuun syntyperäisen henkilön kanssa sekä syventynyttä tietämystä venäläisestä kulttuurista ja maantuntemuksesta.

Sisältö

Opiskelijat tekevät kurssin aikana omia alustuksia ja esitelmiä sekä muita suullisia ja kirjallisia töitä. Aihepiirit liittyvät mm. maantuntemukseen, kulttuuriin sekä venäläisiin tapoihin.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmäopetus 46 t 0 t
Itsenäinen työskentely 62 t 0 t

Opetuskieli

venäjä, suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
  • venäjäksi
Harjoitustyö(t)
  • venäjäksi

Harjoitustyöt tarkoittavat mm. kirjallisia ja suullisia tehtäviä, verkkotehtäviä, kirjoitelmia ja esitelmää.

Arviointi ja arviointiperusteet

Hyväksytty/hylätty.
Kurssin hyväksytty suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista ja läsnäoloa oppitunneilla sekä harjoitustöiden palauttamista opettajalle. Jos opiskelijalle tulee paljon poissaoloja tai hän haluaa kurssista arvosanan, hänen tulee osallistua kirjalliseen tenttiin. Poissaoloja voi tiettyyn rajaan saakka myös korvata osallistumalla esimerkiksi tandem-ryhmiin ja pitämällä oppimispäiväkirjaa.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kts. Opintojakso lukuvuosien 2014-2015 ja 2015-2016 opetusohjelmissa.

Lisätietoja

Jos kurssilla on tilaa, ovat myös ulkomaalaiset vaihto-opiskelijat tervetulleita opetukseen. If there are enough places for everyone, also exchange students are very welcome to the course.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja viestintäopintojen keskus
Venäjän kieli (Kieli- ja viestintäopintojen keskus/venäjä)
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli- ja viestintäopintojen keskus
Opintokokonaisuudet