Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KIES0014 Espanjan kieli: Jatkokurssi II 4 op
Vastuutaho
Kieli- ja viestintäopintojen keskus/espanja
Vastuuhenkilö
Tiina-Leena Salo
Edeltävät opinnot
Suositellaan:
Edellä mainitut kurssit tai vastaavat tiedot. Kurssi on tarkoitettu lähinnä syksyllä jatkokurssin I käyneille.

Avainsanat

Eurooppalainen viitekehys: A2

Yleiskuvaus

Tavoitteena on oppia lisää espanjan kielen rakenteita, syventää kuullun ymmärtämistä sekä kirjallista ja suullista ilmaisutaitoa. Lisäksi perehdytään espanjankielisten maiden kulttuuriin ja tapoihin.

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija pystyy yleensä tunnistamaan ympärillään käytävän keskustelun aiheen. Hän osaa kuvata lähipiiriään ja sen jokapäiväisiä puolia sekä osallistumaan rutiininomaisiin keskusteluihin. Hän osaa kirjoittaa erilaisia vähän pitempiä viestejä. Opiskelija pystyy hankkimaan tietoa tutuista aiheista selkeästi jäsennellyistä teksteistä. Hän osaa päätellä tuntemattomien sanojen merkityksiä niiden kieliasusta ja kontekstista.

Sisältö

Aihepiirit: yhteiskunnalliset haasteet, kotityöt, politiikka, ostokset, liikunta, terveys, onnettomuudet, ympäristönsuojelu.

Kielioppi: käskymuodot, futuuri, konditionaali, subjunktiivin imperfekti, relatiivipronominit, prepositiot ja artikkelit.

Kulttuuri: Jatketaan tutustumista espanjankieliseen Amerikkaan.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmäopetus 48 t 0 t
Itsenäinen työskentely 60 t 0 t

Itsenäinen työskentely sisältää myös tenttiin valmistautumisen sekä siihen osallistumisen.

Kurssin suorittaminen ohjattuna itseopiskeluna: pienryhmä- ja luento-opetus: 6 t, itsenäinen työskentely (kirjallinen tentti mukaan lukien) 102 t, josta osa verkossa.

Opetuskieli

espanja, suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • espanjaksi
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • espanjaksi
Kirjallinen tentti
  • espanjaksi

Harjoitustyöt tarkoittavat kotitehtäviä, sanakokeita, kirjallisia lisätehtäviä, aineita ja verkkotehtäviä.

Kurssin suorittaminen ohjattuna itseopiskeluna: pienryhmä- ja luento-opetus: 6 t, 2 tapaamista espanjalaisen tuutorin kanssa (2x20 min), harjoitustyöt ja kirjallinen tentti.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
Aktiivinen osallistuminen opetukseen, harjoitustyöt sekä kirjallinen tentti.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Mäkinen-Riiho: ¿Qué tal? 2 (kpl 9 - 17) (2007) sekä opettajan materiaali. Kurssialue Moodlessa.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja viestintäopintojen keskus
Espanjan kieli (Kieli- ja viestintäopintojen keskus/espanja)
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli- ja viestintäopintojen keskus
Opintokokonaisuudet