Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SOSP6106 S.5.1.1 MONIMUUTTUJAMENETELMÄT 5 op
Vastuutaho
Sosiaalipolitiikka
Vastuuhenkilö
Minna Ylikännö

Yleiskuvaus

SOSP6106 (5op)

Osaamistavoitteet

Kurssilla perehdytään sosiaalitieteellisessä tutkimuksessa tarvittaviin keskeisiin monimuuttujamenetelmiin.

Sisältö

Kurssilla opiskellaan luento- ja harjoituspohjaisesti faktori-, regressio- ja varianssianalyysin sekä logistiseen regressioanalyysin käyttöä sosiaalitieteellisessä tutkimuksessa.

Edellytysten ja suositusten lisätiedot

Opintojakso S.5.1.1 on pakollinen sosiaalipolitiikan opiskelijoille ja valinnainen sosiaalityön opiskelijoille.
S.5.1.1 Monimuuttujamenetelmäkurssin (5 op) voi korvata sosiologian oppiaineessa järjestettävällä vastaavan sisältöisellä kurssilla. Korvaavuudesta on sovittava etukäteen kurssin vastuullisen opettajan kanssa.

Toteutustavat

Harjoitukset 24 h, kirjallisuus ja harjoitustyö.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Kurssin hyväksytty suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista harjoituksiin. Läsnäolo harjoituksissa on pakollista.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
Harjoitukset, kirjallisuus ja harjoitustyö arvostellaan yhtenä kokonaisuutena asteikolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

 

Ervasti: Johdatus monimuuttujamenetelmiin

de Vaus: Surveys in Social Research

Jokivuori & Hietala: Määrällisiä tarinoita

Sekä muu erikseen mainittava kirjallisuus

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Sosiaalitieteiden laitos
Sosiaalitieteiden laitos
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Sosiaalitieteiden laitos
Opintokokonaisuudet