Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SOSP6110 S.5.1.2 LAADULLISEN TUTKIMUKSEN ANALYYSIMENETELMÄT (V) 5 op
Vastuutaho
Sosiaalipolitiikka
Vastuuhenkilö
Leo Nyqvist ja yliopisto-opettaja

Yleiskuvaus

SOSP6110 (5op)

Osaamistavoitteet

Opiskelija perehtyy joidenkin yleisimmin käytettyjen laadullisten analyysimenetelmien käyttöön.
Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on valmiudet laadullisen analyysimenetelmän käyttöön pro gradu -tutkielmassaan.

Sisältö

Luento-opetus; oheiskirjallisuus; analyysiharjoitus. Luento-opetusta ja menetelmäkirjallisuutta soveltamalla opiskelija suorittaa analyysiharjoituksen valitsemallaan empiirisellä aineistolla.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 16 t 0 t

Luennot 16h, oheiskirjallisuus ja analyysiharjoitus.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Essee
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Osallistuminen luento-opetukseen ja analyysiharjoitus.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
Essee arvostellaan asteikolla 1-5.

Suositellut suoritusajankohdat

4. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Oheiskirjallisuus: Sovitaan erikseen

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Sosiaalitieteiden laitos
Sosiaalitieteiden laitos
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Sosiaalitieteiden laitos
Opintokokonaisuudet